www.Starogród.pl

Głęboka Droga w Starogrodzie

W niedzielę, 7 września 2014r. w Starogrodzie nastąpiło uroczyste otwarcie, ścieżki turystycznej biegnącej śladem dawnego szlaku komunikacyjnego, na odcinku od zawsze nazywanym Głęboką Drogą.
W imieniu społeczności Starogrodu wraz Panią Krystyną Iwańską sołtysem Starogrodu przywitał wszystkich przybyłych
Marcin Pilarski - prezes Zarządu Lokalnej Grupa Działania "VISTULA - TERRA CULMENSIS - ROZWÓJ PRZEZ TRADYCJĘ".

A swoją obecnością uroczystość uświelnili:

- Wojciech Bińczyk, Starosta Powiatu Chełmińskiego
- Krzysztof Wypij, Wójt Gminy Chełmno
- Krystyna Sawicka, Skarbnik Gminy Chełmno
- Henryk Krzywdziński Przewodniczący Rady Gminy Chełmno
- ks. Henryk Łoziński, proboszcz tutejszej parafii
- Ewa Kaczmarek – dyrektor Zespołu Szkół
- Tomasz Zbilski i Tomasz Guzek, przedstawiciele PSP w Chełmnie
- Lech Rutkowski, jeden z ważniejszych przedsiębiorców regionu
- przedstawiciele mediów, strażaków, - mieszkańcy Starogrodu i regionu Chełmińskiego