Kapliczka ku czci Św.Barbary
- historia budowy -

Listopad 2009r: Starogrodzka społeczność, dla oddania czci patronce swojej parafii św. Barbarze, podjęła się budowy kapliczki Św. Barbary. W pierwszych dniach listopada 2009r.powołany został komitet spoleczny, który zajmie się organizacją pracy i sprawami administracyjno-finansowymi. Mamy nadzieję,że przedsięwzięcie to będzie dobrym przyczynkiem dla zgromadzenia i zapoznania się z dostępną wiedzą na temat życia Świętej, która nam patronuje i oręduje za nami każdego dnia.
Luty 2010r: Informujemy, że trwają prace przygotowawcze do budowy kapliczki. W stosownych urzędach zostały już złożone odpowiednie wnioski zgłaszające nasze przedsięwzięcie. Z uzyskanych pieniędzy poczyniliśmy pierwsze zakupy materiałów budowlanych. W pracowni figur sakralnych została zamówiona, następnie wykonana i już dostarczona do Starogrodu figura Św.Barbary, poniżej prezentujemy zdjecia:

Fotografie przedstawiają naszą figurę Św.Barbary jeszcze w pracowni, w trakcie kończących się nad nią prac. Teraz, kiedy figura jest już w Starogrodzie, pracujemy jeszcze nad doprecyzowaniem szczegółów całej kapliczki. Przy tej okazji, bardzo dziękujemy za wkładany wysiłek osobom angażującym się w realizację zadania.

My, żyjący dzisiaj w tym miejscu na ziemi, jesteśmy spadkobiercami dziedzictwa tradycji chrześcijańskiej. Wszak Starogród, w okresie średniowiecza był miejscem największego kultu św. Barbary na teren Europy północno-środkowej, to do św.Barbary w Starogrodzie ludzie pielgrzymowali z bardzo odległych terenów a znana wszystkim toruńska Barbarka była miejscem przystankowym na trasie pielgrzymów. Ufamy, że Święta Barbara wspomoże nas w realizacji naszych zamierzeń.

Kwiecień 2010r: zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji i zgłoszenie budowy kapliczki do Starostwa Powiatowego. Uzyskanie decyzji o przyjęciu zgłoszenia budowy.

Maj 2010r: lokalizacja zadania w terenie - wytyczenie (wstępne) oraz zakup materiałów budowlanych.

Czerwiec 2010r: Wyniesienie projektu w terenie - wytyczenie fundamentów:
Zbigniew Jakubowski
Stanisław Poliński
Wiesława Maksellon
Krystyna Iwańska

Wykopy pod fundamenty oraz budowa fundamentów -prace wykonane społecznie przez:
Wiesław Lemańczyk
Zenon Lewandowski
Wiesława Maksellon
Jolanta Barcikowska
Mieczysław Barcikowski

Dalszy postęp prac, już zarysowywują się kształty....

05.08.2010r: Etap końcowy prac, teraz już czekamy na poświęcenie kapliczki.

Zaproszenie

Rada Parafialna, Ks. Proboszcz oraz wspólnota parafialna Starogrodu
zaprasza do udziału

w polowej mszy świętej,

15 sierpnia 2010 r. o godz. 15.00,

odprawionej przez Ks. Proboszcza
Henryka Łozińskiego
przy nowej kapliczce Św. Barbary w Starogrodzie – „Pod Górami”

Podczas Mszy Św. nastąpi uroczyste poświęcenie kapliczki:
będącej darem, votum wdzięczności
PRAFIAN STAROGRODU