Atuty turystyczne Starogrodu


ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE (poniższe dane opracowano przy pomocy Urzędu Gminy Chełmno)

Dlaczego warto odwiedzić Starogród ?

1. Starogród położony jest w niedalekim sąsiedztwie Miasta Chełmna. Chełmno należy do jednego z najpiękniejszych miast w Polsce. Znajdują się w nim liczne zabytki. Istnieje silne powiązanie Chełmna ze Starogrodem, ponieważ stanowiło on pierwsze miejsce alokacji Chełmna. Ten fakt powoduje duże zainteresowanie wsią.
2. Wieś położona jest w pobliżu Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży w Chełmnie, a ulokowanego nad Jeziorem Starogrodzkim.
3. Starogród graniczy także z miejscowością Kałdus, na której prowadzone są liczne prace archeologiczne. Docelowo w miejscu tym ma być utworzony skansen archeologiczny.
4. Sąsiedztwo z tymi miejscowościami powiązane z urokiem wsi powoduje, że dysponuje ono ogromnym potencjałem turystycznym, który można jeszcze lepiej wykorzystać.
5. Ciągle dbające o swój rozwój zaplecze agroturystyczne zapewnia bazę noclegową i żywieniową.
6. Dogodna komunikacja: Starogród położony jest przy drodze wojewódzkiej łączącej Bydgoszcz z Chełmnem. Ponadto przez wieś przebiegają drogi powiatowe oraz gminne.
7. Znajdująca się na Górze Zamkowej platforma widokowa stanowi doskonałe miejsce dla amatorów fotografowania .
8. Zabytki znajdujące się na terenie wsi, ciekawa i bogata jej historia może zaiteresować poszukiwaczy śladów przeszłości .

Powyższe czynniki powodują, że warto brać pod uwagę Starogród w swoich planach urlopowo-wypoczynkowych.

A poniżej trochę bardziej szczegółowych informacji:

Walory krajobrazu

Starogród w całości znajduje się w Parku Krajobrazowym - tworzącym Zespół Parków Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Leży na skraju wysoczyzny chełmińskiej, co różnicuje krajobraz. Przez wieś przebiega "czarny" szlak rowerowy łączący Bydgoszcz z Gdańskiem. Położenie na wysoczyźnie oraz sprzyjające warunki geotermiczne powodują, że ten rejon ma doskonałe warunki od uprawiania sportów paralotniarskich oraz balonowych.

Walory przyrodnicze

Osobliwością wsi jest położenie w rezerwacie stepowym -Zboczy Płutowskich-. Występują na terenie wsi liczne gatunki roślin chronionych i bardzo rzadkich w Polsce, takich jak: miłek wiosenny, ostnica włosowata, ostnica Jana, ostrołódka kosmata, storczyk kukawka. Wczesną wiosną kwitną tu liczne okazy miłka natomiast w czerwcu rozwijają się okazałe wiechy ostnic. Ponadto na terenie miejscowości znajduje się kilkanaście drzew uznanych za pomniki przyrody. Są to skupiska drzew lub pojedyncze drzewa w oddziałach 176 i 177 Leśnictwa Chełmno, Nadleśnictwa Jamy.
Na terenie wsi skupia się interesująca ciepłolubna fauna niektórych grup owadów, np. błonkówek, często spotyka się rzadkie gady: jaszczurki zwinki, żyworodne żółwie błotne. W rezerwacie znajdują się miejsca lęgowe czarnego bociana i żurawi. W wodach powierzchniowych występujących na terenie sołectwa można spotkać rzadkie okazy ryb jak miętusy, jazie, bolenie, strzelby potokowe.

Wody powierzchniowe

U stóp pradoliny, poprzez wieś przepływa Kanał Starogrodzki zasilający jezioro o tej samej nazwie. Kanał jest ważnym ogniwem systemu melioracyjnego pradoliny Wisły, wykorzystywany był także na cele spływów kajakowych, które kończyły się nad jeziorem Starogrodzkim w Europejskim Centrum Wymiany Młodzieży. W centrum wsi znajduje się zbiornik wodny o powierzchni ok. 0,5 ha. Wody powierzchniowe, zasobne w liczne gatunki ryb stwarzają dogodne warunki do wędkarstwa.

Gleby

Zasoby glebowe plasują wieś w grupie gleb pszenno - buraczanych i stwarzają warunki do intensywnych upraw rolnych, warzyw i owoców.

Środowisko kulturowe

Miejscowość Starogród była pierwszą siedzibą Zakonu Krzyżackiego na Ziemi Chełmińskiej. Na Wzgórzu dominującym nad okolicą istniał zamek obronny. W XVI został przekazany biskupom chełmińskim jako letnia rezydencja. Obecnie wzgórze zamkowe stanowi stanowisko archeologiczne i jest wpisane w rejestr zabytków.
Najstarszymi obiektami istniejącymi do dnia dzisiejszego o wartości kulturowej są:
- kościół Parafialny pw. Św. Barbary, wybudowany w 1754 roku,
- plebania parafii rzymsko - katolickiej pw. Św. Barbary z XVIII/XIX w.
-dwór murowany z początku XIX w., posesja nr 32,
-kuźnia murowana z XIX w,
- szkoła podstawowa z końca XIX w, posesja nr 33,
- schron amunicyjny M 1 w zespole Twierdzy Chełmno, betonowy z 1914 r.,
- cmentarz przykościelny parafii rzymsko - katolickiej pw. Św. Barbary, użytkowany od końca XV w.,
- cmentarz ewangelicki założony w XIX w, nieczynny,
- tablica ku czci 2 rozstrzelanych Polaków na cmentarzu,
- tablica na zbiorowej mogile 5 rozstrzelanych Polaków na cmentarzu,
- grób nieznanego żołnierza polskiego,
- góra zamkowa z resztkami starych murów.

Dziedzictwo religijne i historyczne

W Starogrodzie odbywają się uroczystości odpustowe 4 grudnia każdego roku.
Mieszkańcy mówią gwarą pomorską powstałą w wyniku naleciałości germańskich.
Wśród mieszkańców funkcjonują lokalne nazwy ulic, ścieżek, domów, miejsc, czy nazwa samej miejscowości, charakterystyczne tylko dla miejscowego środowiska.

Obiekty i tereny

Starogród posiada działki pod zabudowę mieszkaniową, domy letniskowe. Na terenie wsi znajdują się też miejsca wyznaczone dla działalności usługowo - wytwórczej. Tradycyjnym miejscem spotkań mieszkańców jest rejon pomiędzy Kościołem, szkołą a zbiornikiem wodnym. Teren ten stanowi centrum wsi.

Gospodarka, rolnictwo

Na terenie wsi Starogród nie występują znane zakłady produkcyjne, czy usługowe. Główne kierunki działalności gospodarczej to handel oraz drobne usługi (zakłady mechaniki samochodowej, budowlane).
Podstawowym źródłem dochodów mieszkańców wsi jest działalność w obszarze rolnictwa. Główne kierunki upraw to: sadownictwo, warzywnictwo, zboża oraz buraki. Wśród upraw sadowniczych dominują: wiśnie, czereśnie, jabłka.
W przeszłości na terenie sołectwa istniały warsztaty kowalskie, dekarskie, wikliniarskie. Obecnie ważnym potencjałem mieszkańców jest znajomość tych rzemiosł oraz duża chęć powrotu do praktykowania tych zawodów.