Osiągnięcia i wyróżnienia mieszkańców Starogrodu oraz całego sołectwa

Powiatowy Konkurs „Sołectwo Przyjazne Środowisku”

W dniu 6 października 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Chełmnie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów oraz symbolicznych czeków sołtysom, reprezentującym sołectwa biorące udział w Powiatowym Konkursie „Sołectwo przyjazne środowisku”. ...czytaj dalej >>>
Starogród zajął I miejsce za projekt „Utworzenie ścieżki ekologiczno-rekreacyjnej wokół Góry Zamkowej”.
...czytaj u źródeł >>>

Dyplomy wręczyli Starosta Chełmiński Wojciech Bińczyk oraz Wicestarosta Chełmiński Zdzisław Gamański.
Starogrodzki dyplom odebrał Jacek Domaradzki z Rady Sołectwa Starogród.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starogród nagrodzony w konkursie "Odkrywca Roku 2014"
"Starogród Wieś Średniowiecznych tradycji" zajął II miejsce w kategorii "Promocja turystyczna regionu" w konkursie "Odkrywca Roku 2014",
...czytaj dalej >>>

Sołectwo przyjazne środowisku - 2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Nasz Sołtys 2013 - Najpopularniejszy Sołtys Województwa Kujawsko-Pomorskiego” i
"Nasz Sołtys 2013 - Najpopularniejszy Sołtys na Obcasach Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

Dwa powyższe tytuły dla NASZEGO, starogrodzkiego sołtysa Krystyny Iwańskiej:


(Wojewoda Ewa Mes wręcza dyplomy sołtysowi Starogrodu Krystynie Iwańskiej)

15 września 2013r. - podczas Jarmarku Kujawsko-Pomorskiego w Myślęcinku odbyło się podsumowanie kilku konkursów, w tym plebiscytu Gazety Pomorskiej "Nasz Sołtys 2013".

" ... Główną inspiracją mojego udziału w medialnym plebiscycie była szansa pokazania Starogrodu w przestrzeni całego regionu Pomorza i Kujaw. W opnii mieszkańców i wielu gości odwiedzających Starogród z rozmaitych powodów, w tym turystycznych, Starogród pięknieje i zaciekawia. Dzieje się tak dzięki zaangażowaniu mieszkańców w realizację dobrych pomysłów sołtysa i rady sołeckiej, dzięki dobrej współpracy z władzami Gminy i Powiatu Chełmno oraz umięjętność pozyskiwania funduszy m.in. Unijnych. Kluczem do promocji Starogrodu jest pokazanie naszych osiągnięć szeszemu gremium, doskonałą do tego okazją jest udział w konkursach, zwłaszcza tych o zasięgu wojewódzkim.
Cel został osiągnięty, Starogród w Myślęcinku zaprezentował się lokalnym produktem, lokalną kulturą i historią skupioną wokół projektu wsi tematycznej „Średniowiecznych Tradycji”. Oczywiście miłym przeżyciem jest również otrzymywanie osobistych nagród i wyróżnień. Rower, który stanowił główną nagrodę z pewnością posłuży do szybkiej komunikacji, może w miarę czasu też do rekreacji. Największą jednak nagrodą jest doping współmieszkańców, zwłaszcza sms-owy w finale konkursu, jak również już późniejsza integracja współmieszkańców wokół jak najlepszej prezentacji Starogrodu w Myślęcinku. ..."
Krystyna Iwańska

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konkurs "Aktywne Sołectwo"2013 - I miejsce dla Starogrodu.

Do 14 września 2013r. 14 września podczas imprezy integracyjnej w Białym Borze zorganizowanej dla lokalnych liderów z obszaru LGD „Vistula” i „Wieczno” rozstrzygnięto konkurs „Aktywne Sołectwo”, który został zorganizowany w ramach projektu współpracy tych dwóch LGD. ...czytaj artykuł źródłowy...
I miejsce przyznano Sołectwu Starogród, za – „Uporządkowanie i zagospodarowanie Góry zamkowej w Starogrodzie”, w nagrodę Sołectwo otrzymało kosiarkę spalinową.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starogrodzki skwerek - wysiłek ogromny
- efekty imponujące

W sobotę, 22 sierpnia 2009r. starogrodzianie podjęli działania majace na celu uporządkowanie kolejnego zakątka swojej miejscowości, terenu wokól zbiornika wodnego położonego w centralnej cześci Starogrodu. Tym razem wyzwanie było duże, terenowi zaniedbanemu, zachwaczonemu, pełnego kamieni, śmieci i gruzu oraz bardzo nierównemu postanowiono przywrócić jego dawną reprezentacyjność. czytaj dalej...

Sołtys roku 2009

Ekologiczne Sołectwo - 2008"

Sołectwo Starogród zajęło pierwsze miejsce, a nasi sąsiedzi, Starogród Dolny piąte miejsce w konkursie Ekologiczne Sołectwo organizowanym przez Powiat Chełmiński. 08.10.2008r sołtysi Krystyna Iwańska oraz Lech Orzech odebrali pokaźne nagrody finansowe. Konkurs "Ekologiczne Sołectwo" ogłosił powiat Chełmiński z początkiem tego roku. Każde sołectwo, które w okresie styczeń - sierpień 2008 roku zrealizowało na swoim terenie przedsięwzięcie z zakresu ochrony środowiska mogło zgłosić swój akces do konkursu. Starogród zaprezentował osiągnięcia związane z zagospodarowaniem Góry Zamkowej.
W karcie zgłoszeniowej opisano jak, z zakrzaczonego, zaśmieconego miejsca, wspólnymi siłami mieszkańców wsi udało się zrobić przepiękne miejsce spotkań, odpoczynku i rekreacji. Za to powiat nagrodził Starogród kwotą 5.250 zł. Starogród Dolny to jedyna miejscowość w powiecie, która z własnych środków utrzymuje kontener na odpady komunalne. Za to przedsięwzięcie sołtys odebrał nagrodę w kwocie 2.500 zł.
Bardzo nas cieszy ta nagroda, to dobra zachęta do dalszych, wspólnych działań w tej dziedzinie.

„Order Ministra Rolnictwa - 2008

Pan Olgierd Pliszczyński, mieszkaniec Starogrodu, został odznaczony orderem
" Zasłużony dla Rolnictwa - 2008". Ogłoszenie, tej wyróżniającej cały Starogród, informacji nastapiło podczas dożynek powiatowych. Wręczenia medalu dokonał Wójt Gminy Chełmno-Krzysztof Wypij w czasie dożynek parafalnych w Starogrodzie".
Dziękujemy! Panie Olku! Pana sukces to również sukces i wspaniała promocja dla Starogrodu.

Rolnik Roku - 2008"

Pan Piotr Mazela został uhonorowany przez Urząd Gminy Chełmno tytułem "Rolnika Roku Sołectwa Starogród - 2008".
To wielka radość , móc dzielic miejsce zamieszkania z takimi ludźmi jak Ela i Piotr Mazela. Gratulujemy! Tak trzymać!

Gminny konkurs "Piękna Zagroda - 2008"

W kategorii - gospodarstwa rolne:
Pierwsze miejsce w Gminie w tej kategorii uzyskali państwo:
ELŻBIETA i PIOTR MAZELA

Wyróżnieni zostali państwo:
ANNA i JÓZEF GRAJEWSCY

W kategorii - działka siedliskowa:
Trzecie miejsce:Pani DOROTA KRAWIEC

Wyróżnie otrzymali:
Pani BARBARA LESZCZYŃSKA

Państwo IRENA I TADEUSZ GUBERNAK

Pani LUCYNA RECKA

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! Tacy ludzie jak Wy budują pozytywny wizerunek całego Starogrodu.

Sołecki konkurs "Piękna Zagroda - 2008"

Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali państwo:
IRENA I TADEUSZ GUBERNAK
Puchar przechodni przejęli z rąk ubiegłorocznych laureatów
- Piotra i Elżbiety Mazela.
Gratulujemy zwycięstwa! Pamiętajmy, że już pracujemy na konto przyszłorocznej edycji konkursu.

„Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa - 2008"

W powiatowym konkursie „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa - 2008" wyróżniony został Starogród, co przełożyło się na dofinansowanie festynu
„Co ciekawego jest w naszej wsi” w wysokości 1.800 zł