www.Starogród.pl

Starogród i Święta Barbara

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poświęcenie kapliczki Św.Barbary

15 sierpnia 2010 r. o godz. 15.00, podczas polowej Mszy Św. odprawionej przez Ks. Proboszcza Henryka Łozińskiego nastąpiło uroczyste poświęcenie nowej kapliczki Św.Barbary, ... czytaj dalej...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budowa kapliczki ku czci Św.Barbary

Starogrodzka społeczność, dla oddania czci patronce swojej parafii św. Barbarze, podjęła się budowy kapliczki Św. Barbary. ... czytaj dalej...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dostaliśmy od autorki ...

Pani Anna Koprowska - Głowacka, autorka książki:
"Legendy i podania Ziemi Chełmińskiej”
przesłała na nasze ręce wyjątek ze swego opracowania.
W świątecznym okresie, kiedy wszyscy mamy trochę więcej czasu, poczytajmy:

"GŁOWA ŚWIĘTEJ BARBARY"
(Anna Koprowska- Głowacka, "Legendy i podania Ziemi Chełmińskiej”,
Gdynia 2009)

... czytaj dalej...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamienne tablice ku czci Patronki Starogrodu na jej święto

W piątek, 04 grudnia 2009r. starogrodzianie przeżywali coroczne
Święto Parafialne Patronki parafii Św. Barbary... czytaj dalej...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Starogród - miejsce kultu św.Barbary"

Informujemy, że edycji toruńskiej tygodnika "Niedziela" - 48/2009 - z 06.12.2009r. ukazał się: artykuł dr hab. Waldemara Rozynkowskiego ... czytaj dalej...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Starpogród i św. Barbara"- w publikacjach historyków

Poniżej zamieszczamy wyjątki z prac i publikacji historyków dot.tematu "Starpogród i św. Barbara", do których już udało się nam dotrzeć:


Relikwie patronki parafii - św. Barbary Znanym ośrodkiem kultowym w państwie zakonnym w średniowieczu była kaplica zamkowa w Starogrodzie, w której znajdowały się relikwie św. Barbary. Dr Zdzisław Raszeja pisze: "W kaplicy zamkowej Krzyżacy przechowywali zabraną w 1242r.Świętopełkowi w Sartowicach relikwię(głowę) św.Barbary, patronki flisaków wiślańskich. Do sanktuarium starogrodzkiego przybywały, nawet z odległych stron,liczne pielgrzymki po odpusty i nie tylko.Niedługo po przeniesieniu relikwii św. Barbary do Starogrodu przybył tam m.in. król czeski Wacław(1205-1253),który - jak głosi legenda - usilnie prosił o choćby małą cząstkę relikwii. Wywiózł otrzymaną część do Pragi, gdzie polecił zbudować ku czci św.Barbary kaplicę w kościele p.w. św.Franciszka.Tam umieścił relikwię.W 1400r.odbyła pielgrzymkę do Starogrodu małżonka Witolda, wielkiego księcia litewskiego. W 1413r. w Starogrodzie przebywał podróżnik francuski Gilbert de Lannoy. Na początku XV w. Krzyżacy umieścili relikwię św.Barbary w kaplicy Mariackiej zamku w Malborku,skąd przeniesiono ją do Gdańska;wiadomość kronikarska z 1891r. głosi, że relikwia przechowywana jest w skarbcu gnieźnieńskim."


Ks. Stanisław Kujot w swojej pracy z roku 1904 pt. „Kto założył parafie w dzisiejszej dyecezyi chełmińskiej?” na temat powstania naszej parafii napisał: cyt. „Najłatwiej byłoby odpowiedzieć, że Krzyżacy ją dla przyszłych osadników Chełmna utworzyli, że następnie gdy tam ci najpóźniej w lecie r.1233 do miasta się przenieśli, parafia ludziom grodowym i sąsiednim osadom służyła… .Obszar parafii starogrodzkiej samej, a więcej jeszcze gdy kijewską do niej zaliczymy, nie pozwala byśmy założenie jej Krzyżakom przypisali. Trzeba ją tedy koniecznie miedzy dawniejsze policzyć, między te, które jeszcze książęta lub królowie polscy przed początkiem XIII wieku założyli. Uwzględniając zaś to, że Starogród już przed osadzeniem Krzyżaków obronnem był miejscem, można by nawet twierdzić , że tu prawdopodobnie od samego zaprowadzenia wiary św. gród się znajdował a w nim też służba boska się pełniła.”


W opracowaniu pod redakcją ks. Stanisława Kardasza pn. „Diecezja Toruńska, historia i teraźniejszość ” wydanej w 1996r.czytamy: „Prawdopodobnie początki ośrodka religijnego w Starogrodzie wiążą się z istnieniem tu grodu wczesnośredniowiecznego. Z końca XIII w. pochodzi pierwotny murowany kościół. Bezpośrednie wzmianki o parafii posiadamy dopiero z początku XV w., kiedy to wymienieni są kapłani, oraz z 1445r., kiedy to parafia wymieniona została w planowanym synodzie świeckim diecezji chełmińskiej. Pierwotnie kościół nosił wezwanie św. Piotra, później otrzymał wezwanie św. Barbary. Obecny kościół pochodzi z 1754 r. ufundowany przez biskupa Wojciecha St. Leskiego.”

Święta Barbara - Kościól parafialny w Starogrodzie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W edycji toruńskiej tygodnika "Niedziela" - 48/2004 się artykuł:
"O KULCIE ŚW.BARBARY"
autorstwa dr hab. Waldemara Rozynkowskiego.
Pozwalamy sobie na zamieszczenie poniżej fragmentów artykułu ( ufając, że autor nie weźmie tego nam za złe), kolorem niebieskim oznaczamy ważne dla nas akapity.
Prezentujemy również publikację:
"ŚWIĘTA BARBARA I BARBARKA", ponieważ warto poszerzć wiedzę o naszej patronce, ale też trochę dlatego, że marzy mam się podobna publikacja na temat wielkiego ośrodka kultu św. Barbary jakim był Starogród w okresie średniowiecza (temat dotychczas ledwie dotykany we wszystkich znanych publikacjach). ... czytaj dalej...

Okładka publikacji, przy okazji obie figurki św. Barbary z Barbarki

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nie wiemy dokładnie ani kiedy, ani w jakich okolicznościach poniosła śmierć. Przypuszcza się, że zapewne ok. roku 305, kiedy nasilenie prześladowań za panowania cesarza Maksymiana Galeriusza (305-311) było najkrwawsze.
... czytaj dalej...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Święta Barbara - Kościól parafialny w Starogrodzie