Starogród i Święta Barbara

Święta Barbara - 10 rocznica poświęcenia kapliczki Św. Barbary

15 sierpnia 2020r. - godz. 16.00 - w 10 rocznicę poświęcenia kapliczki ku czci św. Barbary w Starogrodzie "Pod Górami" została odprawiona polowa Msza Święta przy tejże kapliczce. Mszę św. celebrował proboszcz parafii Starogród: ks.Bartłomiej Sławiński.

Tak było 10 lat temu:

Święta Barbara - poświęcenie figury

04 grudnia 2017r. - 04 grudnia 2017r.(poniedziałek) godz. 12.00(po sumie odpustowej) - w uroczystość odpustową ku czci św. Barbary - patronki parafii Starogród, kiedy w sposób szczególny czci się patrona parafii, kiedy to obchodzimy jakby imieniny całej parafii, nastąpiło poświęcenie nowej figury Świętej - powstałej staraniem parafian dla uczczenia Św. Barbary oraz jako dar dla całej parafii w dniu jej święta.

Uroczystość Strogrodzką uświetnił swoją obecnością, przewodniczeniem koncelebrowanej sumie odpustowej, niezwykłą homilią - taką od serca i do naszych serc bezbłędnie trafiającą oraz poświęceniem figury Naszej Patronki, ks. prof. dr hab. Mirosław MRÓZ

Proboszcz parafii Starogród, Ks. Bartłomiej Sławiński (niestrudzony organizator uroczystości), tak naprawdę swoim pierwszym "Odpustem u Świętej Barbary" został do końca przywitany i przyjęty z ufnością przez swoją nową, starogrodzką wspólnotę parafialną. I zgodnie ze słowami ks. profesora M.Mroza: parafia z patronatem takiej Świętej, jak Św. Barbara, będzie też miała, bo musi mieć, najzacniejszego proboszcza. A ponieważ, ks. Bartłomiej był studentem ks. profesora, to wie co mówi.

Kapłanom i wszystkim uczestnikom dziękujemy za tak godne przyjęcie nowego wizerunku Świętej Barbary, naszej Patronki. My wyszliśmy z naszej świątyni do Niej, do Jej Figury, aby z czcią Ją powitać, a Ona jakby mowiła: tak jestem z Wami, czuwam nad Wami i chcę się z Wami przechadzać po naszych wspólnych, starych, starogrodzkich ścieżkach. Od teraz też każdy gość przyjeżdżający do Starogrodu(bo my, parafianie to wiemy z codziennych doświdczeń), od razu będzie wiedział, że to Święta Barbarba czuwa nad starogrodzką parafią, nad nami, nad swoimi podopiecznymi przez dziesiątki pokoleń i setki lat, wiernie i nieustannie.


„DZIEDZICTWO KULTUROWE NASZEGO SOŁECTWA”
09.11.2017 - Sołectwa Starogród oraz Bieńkówka wzięły udział w konkursie „DZIEDZICTWO KULTUROWE NASZEGO SOŁECTWA” zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie. W sołectwie Starogród w ramach konkursu zamontowana została drewniana rzeźba św. Barbary. Święta Barbara związana jest historycznie ze Starogrodem, będąc niejako symbolem wsi. Rzeźba stała się ważnym obiektem turystycznym, przypominającym historię wsi jej mieszkańcom oraz przyjezdnym.


http://bip.chelmno.ug.gov.pl/

FIGURA ŚWIĘTEJ BARBARY - rzeźba w drewnie - już w Starogrodzie

14 września 2017r. dotarła do Starogrodu, długo oczekiwana rzeźba Św. Barbary, patronki parafii Starogród.
I już JĄ kochamy, bo jest wyjątkowa, wykonana przez wyjątkowego artystę rzeźbiarza Janusza Wędzichę, jest unikatowa - wykonana specjalnie dla nas.
Serdecznie dziękujemy!

Dziękujemy wszystkim obecnym w momencie przyjazdu figury, za pomoc w jej instalacji. Zwracamy się jednocześnie z prośbą do osób, które robiły zdjęcia w tej wyjątkowej chwili o podzielenie nimi (kontakt z Krystyną Iwańską).

Zdjęcia poniższe wykonane zostały tuż po wstępnym montażu:

Poświęcenie kapliczki Św.Barbary

15 sierpnia 2010 r. o godz. 15.00, podczas polowej Mszy Św. odprawionej przez Ks. Proboszcza Henryka Łozińskiego nastąpiło uroczyste poświęcenie nowej kapliczki Św.Barbary, ... czytaj dalej...

Budowa kapliczki ku czci Św.Barbary

Starogrodzka społeczność, dla oddania czci patronce swojej parafii św. Barbarze, podjęła się budowy kapliczki Św. Barbary. ... czytaj dalej...

Dostaliśmy od autorki ...

Pani Anna Koprowska - Głowacka, autorka książki:
"Legendy i podania Ziemi Chełmińskiej”
przesłała na nasze ręce wyjątek ze swego opracowania.
W świątecznym okresie, kiedy wszyscy mamy trochę więcej czasu, poczytajmy:

"GŁOWA ŚWIĘTEJ BARBARY"
(Anna Koprowska- Głowacka, "Legendy i podania Ziemi Chełmińskiej”,
Gdynia 2009)

... czytaj dalej...

Kamienne tablice ku czci Patronki Starogrodu na jej święto

W piątek, 04 grudnia 2009r. starogrodzianie przeżywali coroczne
Święto Parafialne Patronki parafii Św. Barbary... czytaj dalej...

"Starogród - miejsce kultu św.Barbary"

Informujemy, że edycji toruńskiej tygodnika "Niedziela" - 48/2009 - z 06.12.2009r. ukazał się: artykuł dr hab. Waldemara Rozynkowskiego ... czytaj dalej...

"Starpogród i św. Barbara"- w publikacjach historyków

Poniżej zamieszczamy wyjątki z prac i publikacji historyków dot.tematu "Starpogród i św. Barbara", do których już udało się nam dotrzeć:


Relikwie patronki parafii - św. Barbary Znanym ośrodkiem kultowym w państwie zakonnym w średniowieczu była kaplica zamkowa w Starogrodzie, w której znajdowały się relikwie św. Barbary. Dr Zdzisław Raszeja pisze: "W kaplicy zamkowej Krzyżacy przechowywali zabraną w 1242r.Świętopełkowi w Sartowicach relikwię(głowę) św.Barbary, patronki flisaków wiślańskich. Do sanktuarium starogrodzkiego przybywały, nawet z odległych stron,liczne pielgrzymki po odpusty i nie tylko.Niedługo po przeniesieniu relikwii św. Barbary do Starogrodu przybył tam m.in. król czeski Wacław(1205-1253),który - jak głosi legenda - usilnie prosił o choćby małą cząstkę relikwii. Wywiózł otrzymaną część do Pragi, gdzie polecił zbudować ku czci św.Barbary kaplicę w kościele p.w. św.Franciszka.Tam umieścił relikwię.W 1400r.odbyła pielgrzymkę do Starogrodu małżonka Witolda, wielkiego księcia litewskiego. W 1413r. w Starogrodzie przebywał podróżnik francuski Gilbert de Lannoy. Na początku XV w. Krzyżacy umieścili relikwię św.Barbary w kaplicy Mariackiej zamku w Malborku,skąd przeniesiono ją do Gdańska;wiadomość kronikarska z 1891r. głosi, że relikwia przechowywana jest w skarbcu gnieźnieńskim."


Ks. Stanisław Kujot w swojej pracy z roku 1904 pt. „Kto założył parafie w dzisiejszej dyecezyi chełmińskiej?” na temat powstania naszej parafii napisał: cyt. „Najłatwiej byłoby odpowiedzieć, że Krzyżacy ją dla przyszłych osadników Chełmna utworzyli, że następnie gdy tam ci najpóźniej w lecie r.1233 do miasta się przenieśli, parafia ludziom grodowym i sąsiednim osadom służyła… .Obszar parafii starogrodzkiej samej, a więcej jeszcze gdy kijewską do niej zaliczymy, nie pozwala byśmy założenie jej Krzyżakom przypisali. Trzeba ją tedy koniecznie miedzy dawniejsze policzyć, między te, które jeszcze książęta lub królowie polscy przed początkiem XIII wieku założyli. Uwzględniając zaś to, że Starogród już przed osadzeniem Krzyżaków obronnem był miejscem, można by nawet twierdzić , że tu prawdopodobnie od samego zaprowadzenia wiary św. gród się znajdował a w nim też służba boska się pełniła.”


W opracowaniu pod redakcją ks. Stanisława Kardasza pn. „Diecezja Toruńska, historia i teraźniejszość ” wydanej w 1996r.czytamy: „Prawdopodobnie początki ośrodka religijnego w Starogrodzie wiążą się z istnieniem tu grodu wczesnośredniowiecznego. Z końca XIII w. pochodzi pierwotny murowany kościół. Bezpośrednie wzmianki o parafii posiadamy dopiero z początku XV w., kiedy to wymienieni są kapłani, oraz z 1445r., kiedy to parafia wymieniona została w planowanym synodzie świeckim diecezji chełmińskiej. Pierwotnie kościół nosił wezwanie św. Piotra, później otrzymał wezwanie św. Barbary. Obecny kościół pochodzi z 1754 r. ufundowany przez biskupa Wojciecha St. Leskiego.”

Święta Barbara - Kościól parafialny w Starogrodzie

W edycji toruńskiej tygodnika "Niedziela" - 48/2004 się artykuł:
"O KULCIE ŚW.BARBARY"
autorstwa dr hab. Waldemara Rozynkowskiego.
Pozwalamy sobie na zamieszczenie poniżej fragmentów artykułu ( ufając, że autor nie weźmie tego nam za złe), kolorem niebieskim oznaczamy ważne dla nas akapity.
Prezentujemy również publikację:
"ŚWIĘTA BARBARA I BARBARKA", ponieważ warto poszerzć wiedzę o naszej patronce, ale też trochę dlatego, że marzy mam się podobna publikacja na temat wielkiego ośrodka kultu św. Barbary jakim był Starogród w okresie średniowiecza (temat dotychczas ledwie dotykany we wszystkich znanych publikacjach). ... czytaj dalej...

Okładka publikacji, przy okazji obie figurki św. Barbary z Barbarki

Nie wiemy dokładnie ani kiedy, ani w jakich okolicznościach poniosła śmierć. Przypuszcza się, że zapewne ok. roku 305, kiedy nasilenie prześladowań za panowania cesarza Maksymiana Galeriusza (305-311) było najkrwawsze.
... czytaj dalej...

Święta Barbara - Kościól parafialny w Starogrodzie