Kulinarne warsztaty dla dzieci
25.01.2019r. Ciekawą propozycję dla dzieci na zakończenie ferii przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich w Starogrodzie.

czytaj w: Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chełmno ...

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE STAROGRODZIAN
29.12.2018r. świąteczne dzielenie się opłatkiem i życzeniami, wspólne śpiewanie kolęd, Gwiazdor z prezentami dla dzieci, starogrodzkie świąteczne pogawędki

...fotorelacja w PDF ...
...inne spotkania świąteczne ...

100 rocznica odzyskania przea Polskę Niepodległości
11.11.2018r. ...fotorelacja w PDF ...

Efekty prac archeologicznych na terenie Starogrodu w latach 2015-2018
01.08.2018r. - spotkanie seminaryjne Zespołu Badawczego pod kierownictwem dr hab.prof. UMK Marcina Wiewióry Instytutu Archeologii UMK w Toruniu z mieszkańcami Ziemi Chełmińskiej

...fotorelacja w PDF ...
...więcej o badaniach archeologicznych ...
u źródeł: ...ProjektCastra...

Uroczyste obchody Stulecia OSP/STAROGRÓD

12 maja 2018r. W 2018 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Starogrodzie obchodzi STULECIE swojego istnienia. To niezwykle ważne dla Starogrodu, jubileusz równy jubileuszowi Niepodległości Naszej Ojczyzny. Jesteśmy dumni ...więcej o wydarzeniu >>>

Dzień Kobiet 2018 w Starogrodzkim Gościńcu.

8 marca 2018r. Zdjęcie poniższe i wypowiedź pana Zbigniewa Komorowskiego - cyt:
8 marca w Starogrodzie odbyło się spotkanie z okazji Święta Kobiet. Miałem ogromną przyjemność bawić Panie, które przybyły do sali wiejskiej. Znakomita impreza wśród pięknych dziewcząt!
Dodamy tylko: impreza w pięknym miejscu i pięknej oprawie muzycznej. Dziękujemy Panie Zbigniewie.

7 stycznia 2018r.

Starogrodzkie Spotkanie Opłatkowe
oraz oczekiwane przez najmłodszych SPOTKANIE Z GWIAZDOREM

...więcej o wydarzeniu >>>

Wieczór z kulturą w Starogrodzkim Gościńcu.

28 listopada 2017r. - We wtorek 28 listopada w Starogrodzkim Gościńcu odbyło się spotkanie pn. „Wieczór z kulturą”. Organizatorem wydarzenia był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Chełmnie, Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica oraz Urząd Gminy Chełmno. Organizatorzy zaproszonym gościom zaproponowali spotkanie z muzyką i teatrem. Muzyką w wykonaniu kapeli pod kierownictwem Pana Sławomira Wyrosławskiego, która zagrała szereg utworów nawiązujących do naszych tradycji. Teatrem „Agrafka” z Chełmna pod kierownictwem Pani Igi Jambor – Skupniewicz, który zaprezentował sztukę pn. „Janko Muzykant”.

Wieczór z kulturą był wydarzeniem, które realizowane było w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystających z pomocy społecznej w Gminie Chełmno” dofinansowanego ze środków UE, w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.(bip.chelmno.ug.gov.pl)

STAROGRODZKI GOŚCINIEC - otwarcie sali po remoncie

11 listopada 2017r.- godz.12:30 - Zebrani na obchodach Święta Niepodległości mieszkańcy gminy Chełmno, po zakończonej uroczystości w kościele, wspólnym pochodem udali się do nieodległej, wyremontowanej sali wiejskiej "Starogrodzkiem Gościńcem" nazwanej, aby tam wziąć udział w niezwykle ważnym dla mieszkańców Starogrodu wydarzeniu:

- godz.13:00 - Sołtys Starogrodu Krystyna Iwańska oraz Wójt Gm.Chełmno Krzysztof Wypij przecięli wstęgę otwierając drzwi wyremontowanej sali wiejskiej:

Przybywajacych gości witał pan Marcin Pilarski, który sprawnie i fachowo czuwał nad całą organizacją otwarcia "STAROGRODZKIEGO GOŚCIŃCA".
Swoją obecnością zaszczycili mieszkańców Starogrodu:
wójt Gm. Chełmno - Krzysztof Wypij,
Przewodniczący Rady Gm.Chełmno - Mieczysław Urbański
Wieloletni były Przewodniczący Rady Gminy - Henryk Krzywdziński
Radni Gminy Chełmno
Skarbnik Gminy Chełmno - Krystyna Sawicka
Dyrektorzy Szkól gminy Chełmno
Sołtysi gminy Chełmno
Proboszcz parafii Starogród - ks. Bartłomiej Sławiński
Janusz Woźniak - projektant przebudowy sali.

Specjalną oprawę muzyczną, graficzną (prezentacje) zapwenił w sposób znakomity pan Hubert Sierociński

Proboszcz parafii Starogród ks. Bartłomiej Sławiński poświęcił przywróconą do życia salę wiejską. Życzył starogrodzianom, żeby tak ciepłe miejsce - w przenośni i dosłwnie (dzięki dotacji z Funduszy Europejskich), miejsce doskonale przygotowane do organizacji różnych spotkań mieszkańców, stanowiło dodatkowe spoiwo do umacniania wspólnoty mieszkańców zwłaszcza w aspekcie życia kulturalnego wsi.

Ciekawą historię "Starogrodzkigo Gościńca" od czasów napoleońskich do dnia dzisiejszego w sposób barwny i obrazowy przedstawiła pani sołtys Starogrodu Krystyna Iwańska, inicjatorka i orędownik odnowienia sali.

Zebrani mieli okazję obejrzenia bardzo ciekawej prezentacji graficznej (przygotawanej przez Huberta Sierocińskiego). Prezentację obrazującą historię Starogrodzkiego Gościńca, przeprowadzony remont w 2017r, na tle historii i rozwoju Starogrodu. Oglądających zachwycił też podkład muzyczny, specjalnie wykonany i nagrany przez autora opracowania a nawiązujący do hymnu Starogrodu - pieśni autorstwa Pani Hanny Kułakowskiej, powstałej i funkcjonującej jako HYMN ZESPOŁU SZKÓŁ W STAROGRODZIE. Z upływem czasu i z uwagi na fakt, że pieśń uświetnia również wszystkie ważne dla całego Starogrodu uroczystości, stała się hymnem wszystkich mieszkańców.

Wójt Gm.Chełmno - Krzysztof Wypij dziękując za pomoc w realizacji zadania remontu sali ...

... przedstawił w szczegółach przebieg realizacji zadania, które zostało zakończone dwa dni wcześniej:

Radości i podziękowaniom nie było końca, dawny Starogrodzki Gościniec wrócił do życia w szacie z XXI wieku:

mieszkańcy dziękowali Krzysztofowi Wypij, Marcinowi Pilarskiemu i Krystynie Iwańskiej, generalnie wszyscy wszystkim dziękowali, zadowoleni z faktu oddania do użytku ważnego dla Starogrodu obiektu:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STAROGRODZKI GOŚCINIEC - remont

maj - październik 2017r. - Termomodernizacja połączona z przebudową i remontem świetlicy wiejskiej w Starogrodzie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STAROGRODZKI GOŚCINIEC - trochę o historii obiektu

1815r. - 2017r. - źródła: kroniki starogrodzkie, dokumentacja fotograficzna, relacje najstarszych mieszkańców zebrane przez Krystynę Iwańską, prezentacja graficzna "Starogrodzki Gościniec Historią Pisany" opracowana przez Huberta Sierocińskiego:

- 263 lat temu - powstanie obiektu i jego funkcjonowanie datuje się na rok 1754 - jest rok zakończenia budowy obecnego, parafialnego kościoła w Starogrodzie p/w Św.Barbary. Przez całe lata funkcjonował jako gościniec (słown. staropolski gospoda, zajazd. karczma);(niem. gasthof), był własnością biskupów chełmińskich, później kiedy ziemie polskie były pod zaborami, a nasz teren pod zaborem pruskim, gościniec został przejęty przez Prusaków.

- Dwieście lat temu - wojska Napoleona przemaszerowały dwukrotnie przez ziemie kujawsko-pomorskie. Raz jako zdobywcy i drugi, jako pokonani przez Rosjan. ... Napoleoński ślad >>> Przekazy ustne (może też legenda) mówią, że obiekt gościńca starogrodzkiego był miejscem stacjonowania wojsk napoleońskich, tym bardziej że w pobliskim budynku dzisiejszej szkoły usytuawany był szpital.

- 1918r - Po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu wolności przez Polskę, właścicielem budynku został żołnierz o nazwisku Kamiński, który otrzymał go w rozliczeniu za niewypłacony żołd. Z uwagi na to, że wartość kompleksu budynków i otaczającego je parku, była większa niż przysługujący żołnierzowi Kamińskiemu żołd, należało dopłacić część i jeszcze całość utrzymać. To zadanie przerosło możliwości pana Kamińskiego, po kilku latach popadł w długi i musiał gościniec odsprzedać, ściślej mówiąc - oddać za dług, który przerósł wartość obiektu. Wraz z żoną (małżeństwo bezdzietne) Kamiński zamieszkał w malutkim budynku dzisiejszej remizy strażackiej.

- ok.1925r - kolejnym włascicielem, aż do lat po zakończeniu II wojny św. ok. roku 1950-60 był pan Preis. Do czasu wybuchu II wojny obiekt służył starogrodzianom jako miejsce organizacji wielu imprez (np. dożynki), zebrań i spotkań organizacji społecznych i rządowych oraz jako miejsce wszelkich wydarzeń kulturalnych ( jako scena dla teatru amatorskiego , kina objazdowego). (zobacz galerię starych zdjęć Starogrodu)

- ok.1960r - Kólko Rolnicze w Starogrodzie przejmuje/odkupuje obiekt od p. Preisa, po powstaniu SKR (Spóldzielni Kółek Rolniczych) obiekt przeszedł na własność SKR. W lata 1990-tych, po rozpadzie SKR gościniec wraca do Kólka Rolniczego w Starogrodzie. Pełni w tym okresie raczej funkcję obiektu gospodarczego niż kultualnego. Niekiedy duża sala wynajmowana jest jeszcze na imprezy okolicznościowe (np. wesela)oraz imprezy szkolne. Później funkcjonuje bar "Caskada".

- 2014r - Kólko Rolnicze w Starogrodzie, już zanikającym swoim istnieniu przekazuje obiekt na rzecz Starogrodu. Jako, że w naszym systemie prawnym wieś nie ma statusu "osobowości prawnej", posiada ją natomiast gmina, tak w imieniu starogrodzian własność obiektu przejęła gmina Chełmno.

- 2016-2017r - Decyzją Wójta gm.Chełmno Krzysztofa Wypij oraz dzięki pomocy Marcina Pilarskiego w uzasadnionym pozyskaniu funduszy UE, dawny Starogrodzki Gościniec, który w momencie podejmowania decyzji był dziurawą riuną, wrócił do życia i dawnego znaczenia dla wsi w szacie z XXI wieku. Teraz jest ciepłym miejscem - w przenośni i dosłwnie, przygotowanym do organizacji różnych spotkań mieszkańców, zwłaszcza tych dotyczących życia kulturalnego wsi.