Ważne rocznice


100 rocznica odzyskania przea Polskę Niepodległości

11.11.2018r. Braliśmy udział w akcji „Niepodległa do hymnu”! 11 listopada o godzinie 12.00...

...całość fotorelacji w PDF ...

Dąb Stulecia Niepodległości

23 kwietnia 2018r.
Nasza gmina włączyła się do organizacji obchodów Stulecia Niepodległości. 23 kwietnia w Starogrodzie odbyła się uroczystość posadzenia Dębu Stulecia Niepodległości Polski. Uczestniczyli w niej: Przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - Kierownik Oddziału Organizacji i Zarządzania Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Pan Robert Hermanowski, Dyrekcję Regionalną Lasów Państwowych w Toruniu reprezentował Nadleśniczy Nadleśnictwa Jamy Pan Dawid Kikulski. Starosta Chełmiński Pan Zdzisław Gamański, Wójt Gminy Chełmno, Ksiądz Proboszcz Parafii Starogród, radni i sołtysi Gminy Chełmno mieszkańcy Starogrodu oraz Dyrekcja, pedagodzy i uczniowie Szkoły Podstawowej w Starogrodzie. W trakcie uroczystości uczniowie przedstawili okolicznościowy program dla uczczenia rocznicy stulecia niepodległości. Z kolei Pan Wójt, Pani Sołtys Starogrodu i Pani Dyrektor Szkoły symbolicznie posadzili Dąb Niepodległości. Następnie Reprezentant Wojewody, Pan Starosta Chełmiński i Wójt Gminy odsłonili tablicę pamiątkową. W trakcie uroczystości odczytano list Wojewody. Dąb, który od tego dnia rośnie w Starogrodzie posadzono w ramach wspólnej inicjatywy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu dla uczczenia Stulecia Niepodległości Polski. źródło: strona Gminy Chełmno >>>

(fot. H.Sierociński)

Uroczyste obchody Stulecia OSP/STAROGRÓD

12 maja 2018r. W 2018 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Starogrodzie obchodzi STULECIE swojego istnienia. To niezwykle ważne dla Starogrodu, jubileusz równy jubileuszowi Niepodległości Naszej Ojczyzny. Jesteśmy dumni z naszych przodków, że tak szybko odnaleźli w swoim działaniu odpowiedzialność za wolną Polskę. Wszak byli jednymi z pierwszych w naszym regionie, którzy ochotniczo, społecznie wzięli na siebie troskę o bezpieczeństwo swojej Małej Ojczyzny. I tak wiernie, przez 100 lat, przez wiele strażackich pokoleń strzegą naszego życia i mienia.

12 maja odbyła się uroczystość obchodów tej wyjątkowej rocznicy.
Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu, Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Chełmnie Zarządu Miejsko –Gminnego ZOSP RP w Chełmnie, Starosta Powiatu Chełmińskiego, Wójt Gminy Chełmno, Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie, delegacje jednostek OSP, mieszkańcy Starogrodu.

Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w intencji strażaków, odprawiona przez ks. proboszcza Bartłomieja Sławińskiego:

...więcej o wydarzeniu >>>

Jubileusz 90-lecia OSP Starogród
w blasku własnego sztandaru

09.05.2009 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Starogrodzie obchodziła jubileusz 90-lecia swojej działalności. Najważniejszym akcentem tej uroczystości było nadanie sztandaru starogrodzkiej jednostce OSP. Majestat przyjęcia własnego sztandaru i wielu wybitnych gości sprawił, że całość uroczystości przebiegła w bardzo podniosłej atmosferze. A znakomita organizacja obchodów, pozwoliła nam cieszyć się udziałem w tak wyjątkowym i ważnym dla naszej społeczności wydarzeniu....czytaj dalej...


250 ROCZNICA KONSEKRACJI KOŚCIOŁA

Nasza Parafia -Starogród, w tym roku obchodzi 250 rocznicę konsekracji kościoła parafialnego.

Ks. Proboszcz parafii pw. Św.Barbary w Starogrodzie oraz sołectwa: Starogród, Starogród Dolny, Kiełp, Kokocko, Kałdus, Bieńkówka, Borówno, Watorowo, przy orgomnym zaangażowaniu parafian,Urzędu Gminy, Dyrekcji i młodzieży szkół z obszaru parafii i wielu, wielu ludzi, przygotowali niezwykle piękną oprawę obchodów rocznicy tego ważnego wydarzenia.
Od 250 lat nie było w Starogrodzie tak uroczyście jak ,
w dniach 27-29 września 2008 roku
warto było tu byc, w tym pięknym miejscu i świętym czasie ...czytaj dalej...

775 lat Starogrodu
1233 - 2008

W roku 2008 przypada 775 ROCZNICA nadania praw lokacyjnych miasta Chełmna na terenie dzisiejszego Starogrodu. W 1233 roku pierwotnie lokowano u nas miasto Chełmno, chociaż sam Starogród jest jeszcze dużo starszy, patrz dział historyczny. Jesteśmi dumni i jednocześnie zobowiązani wobec historii i naszych przodków do upamiętnienia tego historycznego wydarzenia, tym bardziej, że nasza miejscowość to praźródło dowodów historycznych, tylko, albo zakopanych pod ziemią, albo przechowywanych przez mieszkańców w swoich domach i na swoich podwórkach. Fachowa literatura naukowa opisuje i dokumentuje fakty historyczne, ale my, mieszkańcy Starogrodu, żyjący w tak dziejowym miejscu musimy to wszystko ocalić od zapomnienia i zniszczenia. Pierwszym krokiem będzie odsłonięcie tablicy osadzonej na dużym głazie, dającej świadectwo historii w dniu 21.06.2008r. Będzie to dobry początek dla pozyskania właściwego miejsca do przechowywania eksponatów i zwiększy zainteresowanie historyków i archeologów naszą historią.

Uroczystość już się odbyła,...czytaj dalej...