ZEBRANIE WIEJSKIE

ROK 2019

ZEBRANIE WIEJSKIE - 04 lutego 2019

04 lutego 2019 - Zebranie Wiejskie sołectwa Starogród, zwołane przez Wójta Gminy Chełmno, dodonało wyboru nowych władz sołectwa:

<

ROK 2016

ZEBRANIE WIEJSKIE - o6 września 2016

Zapraszamy mieszkańców Starogrodu do licznego udziału, zgodnie z dobrą zasadą "Nic o nas bez nas":

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2015

WYBÓR SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ NA KADENCJĘ 2015-2019

Dnia 02 lutego 2015 roku (poniedziałek) o godzinie 16.00.
Wójt Gminy Chełmno zwołał (w siedzibie Zespołu Szkół w Starogrodzie)
zebranie wiejskie sołectwa Starogród

Zebranie otworzył witając zaproszonych gości i licznie przybyłych mieszkańców Starogrodu Wójt Gminy Chełmno Krzysztof Wypij.
Następnie dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, którym został Henryk Krzywdziński.
Głównym punktem zebrania był wybór nowego sołtysa oraz rady sołeckiej na kadencję 2015-2019.

Nowym sołtysem Starogrodu wybrano jednogłośnie dotychczasową Panią sołtys:

Krystynę Iwańską

Radę Sołectwa Starogród wybrano w następującym składzie:
1. Krystyna Iwańska - przewodnicząca

2. Danuta Belska

3. Jacek Domaradzki

4. Tadeusz Gubernak

5. Grażyna Kubacka

6. Piotr Mazela

7. Bogusław Winter

Krystyna Iwańska podsumowując mijającą kadencję (2011-2015) dziękowała za owocną współpracę z Urzędem Gminy Chełmno, z LGD-Vistula, z Zespołem Szkól w Starogrodzie, OSP Starogród, KGW Starogród.
Złożyła również ponad 40 indywidualnych - imiennych podziękowań mieszkańcom Starogrodu, którzy w sposób szczególny przyczynili się do pomyślnego przeprowadzenia wielu projektów związanych z rozwojem Starogrodu ( patrz w zakładce INICJATYWY >>> )

SPRAWOZDANIE
Z PRAC, DZIAŁALNOŚCI I ZAKUPIONEGO MIENIA SOŁTYSA i RADY SOŁECKIEJ:
KADENCJA LUTY 20011 r. – STYCZEŃ 2015 r.

I ZADANIA KTÓRE ZOSTAŁY WYKONANE:

1. Uporządkowanie terenu przy szosie - pod Górą Zamkową
a) wykonano prace rekultywacyjne
b) wyrównano teren
c) przygotowano i zrobiono plac pod boisko do piłki plażowej
d) zrobiono 3 kwietniki i skalniak
e) zrobiono minigolf dla dzieci
f) wykopano strumyk – rów odwadniający
g) nawieziono ziemię i wyrównano teren
2. Uporządkowano teren przy ul. Koziej - wysypiska śmieci - zrobiono tam tzw.”Średniowieczną Wieś”
a) wycięto krzaki
b) nawieziono ziemi
c) wyrównano terenu
d) ustawiono płotki domek, stodołę i studnię
e) posadzono rośliny ozdobne i 38 róż
3. Odrestaurowano tzw. Głęboką Drogę
a) wycięto krzaki
b) nawieziono ziemię
c) wykonano schody
d) wyrównano teren pod ścieżkę, długości ok.600 m.
e) wysypano ścieżkę tłuczniem
4. Wykonano balustrady przy schodach na Górę Zamkową
a) zakupiono materiały
b) przygotowano ok. 60 słupków
c) wykopano dołki i każdy słupek zalano betonem
d) pomalowano słupki farbą podkładową a następnie farbą do metalu
e) zamontowano łańcuchy
f) zabezpieczono łańcuchy na każdym słupku
5. Wykonano balustrady przy schodkach do ogniska i przy lunecie na Górze Zamkowej
6. Odnowiono napis STAROGRÓD
a) usunięto doniczki
b) zaszalowano każdą literkę
c) zalano betonem
d) trzykrotnie pomalowano
7. Zakupiono działkę na Górze Zamkowej.
Działka ta jest niezbędna w dalszym funkcjonowaniu pod względem turystycznym, rekreacyjnym i promocyjnym Starogrodu. Współfinansowane z U.G.
8. Zbudowano altankę KARAŚ na skwerku przy stawu.
(Wykonali ją członkowie Klubu Wędkarskiego)

II ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE IMPREZY I UROCZYSTOŚCI:

1. Corocznie organizowano uroczystość Dnia Kobiet
2. Corocznie organizowano Majówkę LGD połączoną z Biesiadą Starogrodzką / poza 2014 r. ze względu na żałobę/
3. Corocznie organizowano Dzień Dziecka i gwiazdkę dla dzieci
4. Gościliśmy pielgrzymów w drodze na Jasną Górę.
(250 osób – kolacja, nocleg i śniadanie)
5. Odbyło się nawiedzenie OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
6.Organizowano szkolenia, spotkania i wyjazdy dla dzieci przez OSP
7. Odbył się uroczyste otwarcie ścieżki wokół Góry Zamkowej tzw. Głębokiej Drogi
8. Coroczne gminne uroczyste obchody Święta Niepodległości
9. Uroczyste oddanie do użytku asfaltu na ul. Koziej
10. Oddanie do użytku placu zabaw dla dzieci

III UCZESTNICTWO W KONKURSACH:

1. Ekologiczne Sołectwo
2. Dziedzictwo Kulturowe
3. Aktywna Wieś
4. Odkrywca Roku - promocja turystyczna wsi

IV PROMOCJA TURYSTYCZNA WSI:

1. 12.12.2012 roku odbyło się zebranie mieszkańców zainteresowanych promocją turystyczną wsi. Podjęta została decyzja o kierunku promocji - Starogród Wieś Średniowiecznych Tradycji.
2. Promocja wsi poprzez wszelkiego rodzaju wyjazdy,są 2 grupy wyjazdowe
3. Zakupiono 2 bilbordy i rolap
4. Promocja naszych produktów:
- powidła
- smalec z pieczarkami
- soki i przetwory z leczniczych roślin i inne produkty
- przygotowanie wizerunkowo wsi - płotki, rośliny

V ZAKUPIONO:

1. Lunetę
2. Namiot
3. Termos do zupy
4. Kosiarkę kosę spalinową
5. Kosiarkę na kółkach (otrzymana jako nagroda z LGD konkursu Aktywna Wieś)
6. Przekazanie przez Kółko Rolnicze sali wiejskiej

VI PROWADZENIE NA BIEŻĄCO STRONY INTERNETOWEJ

Sporządziła: Krystyna Iwańska

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2014

Dnia 14 stycznia 2014 roku (wtorek) o godzinie 16.00.
w świetlicy wiejskiej (klub) odbędzie się zebranie wiejskie .

Tematem zebrania będzie przedstawienie i omówienie możliwości przejęcia sali od Kółka Rolniczego w Starogrodzie i adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Starogrodu do licznego udziału.

Sołtys Starogrodu

ROK 2013

04 września 2013r. o godz. 16;00 w siedzibie Zespołu Szkół w Starogrodzie odbyło się

ZEBRANIE WIEJSKIE.
Głównym tematem zebrania było sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2012 oraz opracowanie wydatków funduszu sołeckiego na rok 2014.

ROK 2012

09. 12.2012r. odbyło się zebranie wiejskie. Tematem zebrania było przystąpienie Starogrodu do projektu "WIEŚ TEMATYCZNA". Z uwagi na bardzo bogatą średniowieczną historię Starogrodu, bezsprzeczny walor naszego dziedzictwa kulturowego oraz spójność z dotychczasowymi kierunkami rozwoju Starogrodu nastawionymi na lokalne produkty, turystykę oraz pamięć o wiekach przeszłych, wybór padł na: "Starogród - wieś średniowiecznych tradycji".

05. 09.2012r. o godz 18.15. w siedzibie Zespołu Szkół w Starogrodzie odbyło się zebranie wiejskie. Tematem zebrania było sprawozdanie z budżetu za rok 2011 oraz opracowanie wydatków funduszu sołeckiego na rok 2013. Odbyły sie wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej. Radną została pani Danuta Belska.

ROK 2011

21.11.2011r. o godz. 17.00 obyło się zebranie wiejskie. Tematem zebrania był wybór nowego sołtysa. Sołtys Henryk Krzywdzński złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Na funkcję Sołtysa Starogrodu zebrani wybrali panią Krystynę Iwańską, sołtysa poprzedniej kadencji (luty 2007r. – styczeń 2011r.)

07.09. 2011r. o godz.17.00 w siedzibie Zespołu Szkół w Starogrodzie odbyło się zebranie wiejskie. Tematem zebrania było sprawozdanie z budżetu za rok 2010 oraz opracowanie wniosku o realizację przedsięwzięć na rok 2012.

20.O5 2011r. o godz.16.00 w siedzibie Zespołu Szkół w Starogrodzie odbyło się zebranie wiejskie . Tematem zebrania był zakup działki/przy remizie strażackiej/ pod budowę sali i garaży dla samochodu strażackiego. Uchwałą zebrania jest nabycie działki o pow. 2000 m kw.

31.01.2011r. (poniedziałek) na zebraniu wiejskim zwołanym przez Wójta Gminy Chełmno, mieszkańcy Starogrodu dokonali wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej Starogrodu:

Nowym Sołtysem Starogrodu został Pan Henryk Krzywdziński,

RADĘ SOŁECKĄ wybrano w składzie:

1.Henryk Krzywdziński - przewodniczący

2. Krystyna Iwańska

3. Grażyna Kubacka

4. Renata Górna

5. Piotr Mazela

6. Mirosław Popko

7. Jacek Domaradzki

Wójt Gminy Chelmno: Krzysztof Wypij

SPRAWOZDANIE
Z PRAC, DZIAŁALNOŚCI I ZAKUPIONEGO MIENIA SOŁTYSA i RADY SOŁECKIEJ:
KADENCJA LUTY 2007 r. – STYCZEŃ 2011 r.

ZADANIA WYKONANE :
1. Uporządkowano Górę Zamkową.
2. Zagospodarowano Górę Zamkową jako miejsca rekreacji i wypoczynku:
a) powycinano krzaki cierniowe i wystające konary, wygrabiono gruz i śmieci, posprzątano teren, wyznaczono ścieżki, umocniono skarpę kamieniami;
b) ułożono płytki chodnikowe uzyskane z Urzędu Miejskiego w Chełmnie;
c) naprawiono część schodów wejściowych na górę;
d) wykonano i zamontowano ławki drewniane;
e) przygotowano miejsce na ognisko i obłożono wokół kamieniami;
f) wykonano , pomalowano i zamontowano balustrady przy punkcie widokowym i przy schodach do ogniska;
g) pobudowano drewniany w.c. po drugiej stronie góry;
h) wykonano kwietniki w celu poprawienia estetyki.

3. Wkopano kamienie upamiętniające z tablicami pamiątkowymi na alejce historycznej :
a) lokalizacja Chełmna na terenie Starogrodu;
b) dwustuletniego pobytu relikwii Św. Barbary;
c) ofiar katastrofy w Smoleńsku - posadzenie dębu pamięci 1 szt. i 1 szt. Szkoła - ofiar Katynia;
d) upamiętnienie zagospodarowania skwerku przy stawku.

4 . Wykonano remont świetlicy:
a) wymiana okien na pcw;
b) wymiana podłóg.

5. Odnowiono figurkę Św. Anny i teren wokół kapliczki .

6. Wykonano duży napis na Górze Zamkowej. [ STAROGRÓD]

7. Wykonano przyłącze i dodatkowe oświetlenie, założono 2 lampy oświetleniowe (przy budynku Państwa Sabatowskich i na Górze Zamkowej)

8. Zagospodarowano teren przy zbiorniku wodnym ( stawku )
a) odzyskano teren od Pana Bzdawki;
b) odmulono zbiornik wodny;
c) oczyszczono , wyrównano , wygrabiono gruz i chwasty, posiano trawę, posadzono iglaki, rośliny wieloletnie na terenie skwerku przy stawku;
d) założono 2 skalniaki na obrzeżach skwerku;
e) na środku stawku zbudowano domek drewniany dla ptaków;
f) założono 5 rabat kwiatowych.

9. Wykonano prace melioracyjne, pogłębiono 2 rowy:
a) przy drodze asfaltowej od Państwa Cukrasów od Państwa Kamińskich;
b) przy polu Państwa Raniszewskich , Dekowskich i Lisów.

10. Budowa kapliczki Św. Barbary:
a) złożono wnioski o budowę;
b) zgromadzono potrzebną dokumentację;
c) ustalono lokalizację w terenie;
d) zamówiono i zakupiono figurkę św. Barbary;
e) zakup materiałów i przewóz ich na budowę;
f) pobudowano kapliczkę, ułożono wokół kostkę polbruk, wykonano i zamontowano ogrodzenie metalowe;
g) posadzono kwiaty i iglaki;
h) poszerzono wjazd drogowy , utwardzono teren tłuczniem;
i) uroczyście poświęcono kapliczkę św. Barbary przez Proboszcza naszej parafii.
11. Ubiegano się o wykonanie chodnika od Szkoły do Kościoła - wykonano zaplanowany chodnik.

12. Ubiegano się o wykonanie drogi asfaltowej na ul. Kasztanowej -wykonano zaplanowaną drogę asfaltową.

13. Zagospodarowano teren przy wykonanym chodniku od Szkoły do Kościoła
a) wyrównano teren, zasiano trawę, posadzono iglaki;
b) usytuowano kwietniki , kosze na śmieci i ławki przy chodniku;
c) posadzono rośliny w kwietnikach.

14. Terminowo składano wnioski przez Starogród do Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy na organizowane konkursy ( np. piękna zagroda , dziedzictwo kulturowe itp.)

15. Założono klub wędkarski- ustalono zasady zarybiania i łowienia ryb.

16. Zorganizowano imprezy ,które się odbyły na terenie sołectwa :
a) coroczne Święto Starogrodu – Biesiady;
b) festyny - „ Co ciekawego w naszej wsi ” połączone z dożynkami parafialnymi;
c) dożynki gminne 2009 r.

17. Wykonano 2 albumy w prezencie na 250 rocznicę konsekracji naszego Kościoła :
a) zdjęcia pierwszo - komunijne lata 1942 r. -2008 r.;
b) życiorys ks. Mariana KOŃCZEWSKIEGO.

18. Założono stronę internetową Sołectwa Starogrodu:

a) wprowadzono na stronę wszystkie możliwe informacje zdobyte z przeróżnych źródeł , opracowano historię Starogrodu łącznie z galerią najstarszych zdjęć:
 Starogród dawniej : historia ludzi do 1945 , historia ludzi od 1945 , historia lat szkolnych, historia parafii, kronika I komunii świętych, życiorysy ludzi naszej ziemi;
 Starogród teraz : dożynki , festyny , biesiady i inne uroczystości;
 filmy o Starogrodzie.

b) prowadzenie na bieżąco strony internatowej Sołectwa Starogrodu.

ZADANIA DO KONTYNUACJI:

1 . Złożono wnioski o wykonanie:
a) drogi asfaltowej na ul. Koziej , przy plebanii i klubie;
b) o odbiór zamówionych tablic dotyczących : kapliczki Św. Barbary i Góry Zamkowej.

MIENIE ZAKUPIONE POZOSTAJĄCE W SOŁECTWIE:

1. Kosiarka spalinowa - 1 szt. odpowiedzialny Karol DANKOWSKI.
2. Kosiarka spalinowa - 1 szt. odpowiedzialny Janusz GRONCZEWSKI.
3. Agregat prądotwórczy - 1 szt. odpowiedzialny Marian BELSKI.
4. Sprzęt nagłaśniający i oświetlenie - 1 komplet odpowiedzialny Marian BELSKI.
5. Wilgotnościomierz - 1 szt. odpowiedzialny Ryszard PLISZCZYŃSKI.
6. Grille 2 szt. i 1 szt. stojak metalowy nad ognisko.
7. Stoły 3 szt. , ławki – 9 szt. składowane na strychu w klubie.
8. Duży namiot 1 szt. - składowany na strychu w klubie.
9. Ławki na skwerku przy stawku.
10. Kwietniki przy chodniku oraz kosze na śmieci.
11. Flagi państwowe – 3 szt.
12. Kostka polbruk 70,0 m2 składowana na placu Kółka Rolniczego.

Na tym sprawozdanie zakończono
Starogród, 31.01.2011r.; Sołtys: Krystyna Iwańska

ROK 2010

09.09.2010r. o godz.17.00 w siedzibie szkoły w Starogrodzie odbyło się zebranie wiejskie

TEMATY:
NASZE ZADANIA NA ROK 2010

1. Budowa kapliczki Św Barbary.

2. Dalsze prace nadzagospodarowaniem terenu skwerku przy stawku.

3. Alejka historyczna -
-kolejny kamień upamiętniający wydarzenie z historii Starogrodu.

4. W ramah zagospodarowania terenu gminnego - wykonanie dwóch boisk do piłki plażowej.

5. Uporzadkowanie Cmentrza Ewangielickiego.

6. Konkursy - udział w konkursach organizowanych przez instytucje zewnętrzne, ogranizacja konkursów na poziomie sołectwa.

7. Złozenie wniosku do Wójta Gminy Chełmno o zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej.

8. Cd. prac przygotowawczych do renowacji starej kuźni, formalności
administracyjno-prawne.

9. Dalsze porzadkowanie Góry Zamkowej.

10. Kontynuacja przedsięwzięć wcześniejszych, wymagających
dłuższego okresu realizacji ( m.in. zbiórka starych fotografii i wszelkich innych informacji historycznych).
Ciag dalszy zbiórki przedmiotów ( m.in. starych narzędzi rolniczych, urządzeń gospodarstw domowych, urządzeń związanych z wyposażeniem starych kuźni) posiadających jakąś wartość historyczną . Planujemy wyeksponowanie tych przedmiotów (opatrzonych tabliczką znamionową z nazwiskiem ofiarodawcy) na terenie starej kuźni.

PLANOWANE UROCZYSTOŚCI W ROKU 2010

-- maj - IV Biesiada Starogrodzka, jako główny punkt obchodów Święta Starogrodu, połaczony z rocznicowym Świętem LGD Wistula Terra Culmensis

-- sierpień - poswięcenie kapliczli Św.Barbary

-- wrzesień - Dożynki Parafialne - połączone z festynem
"Co ciekawego w naszej wsi"

Szczegóły na temat realizacji w/w zadań i innych inicjatyw będziemy podawali na bieżąco.

ROK 2009

17.12.2009r. o godz.17.00 w siedzibie szkoły w Starogrodzie odbyło się zebranie wiejskie

15.09.2009r. o godz.17.00 w siedzibie szkoły w Starogrodzie odbyło się zebranie wiejskie

19.02.2009r. o godz.17.00 w siedzibie szkoły w Starogrodzie odbyło się zebranie wiejskie

W czwartek, 19 lutego 2009 r. o godz.16.00 w siedzibie Zespołu Szkół
w Starogrodzie odbyło się zebranie wiejskie:

NASZE ZADANIA NA ROK 2009

1. Dalsze zagospodarowanie Góry Zamkowej.

2. Zagospodarowanie terenu przy stawku.

3. Alejka historyczna -
-kolejny kamień upamiętniający wydarzenie z historii Starogrodu.

4. Urządzenie ścieżek spacerowych.

5. Zorganizowanie spotkania z posłem na Sejm RP
i wyjazd do Warszawy w celu zwiedzenia gmachu sejmu.

6. Konkursy - udział w konkursach organizowanych przez instytucje zewnętrzne, ogranizacja konkursów na poziomie sołectwa.

7. Złożenie projektu do LGD " Vistula Terra Culmensis" - budowa chodnika.

8. Prace przygotowawcze do renowacji starej kuźni, formalności
administracyjno-prawne.

9. Organizacja zbiórki przedmiotów ( m.in. starych narzędzi rolniczych, urządzeń gospodarstw domowych, urządzeń związanych z wyposażeniem starych kuźni) posiadających jakąś wartość historyczną . Planujemy wyeksponowanie tych przedmiotów (opatrzonych tabliczką znamionową z nazwiskiem ofiarodawcy) na terenie starej kuźni.

10. Kontynuacja przedsięwzięć zeszłorocznych, wymagających
dłuższego okresu realizacji ( m.in. zbiórka starych fotografii, które planujemy opracować w formie albumu).

PLANOWANE UROCZYSTOŚCI W ROKU 2009

-- 09 maj - Uroczystość nadania sztandaru OSP

-- 20 czerwiec - III Biesiada Starogrodzka

-- 05 wrzesień - Dożynki Gminne

Więcej szczegółów na temat realizacji w/w zadań i innych inicjatyw poniżej:
( będziemy podawać na bieżąco )

ROK 2008

Planowane zadania

1. Pogłębianie rowów melioracyjnych.
ZADANIE ZREALIZOWANE

2. Odnowienie figurki św Anny.
ZADANIE ZREALIZOWANE

3. Remont świetlicy.
ZADANIE ZREALIZOWANE

4. Remont schodów na Górę Zamkową.
ZADANIE ZREALIZOWANE

5. Przyłącze energet. na Górze Zamkowej oraz dodatkowe oświetlenia.
ZADANIE ZREALIZOWANE z powodów technicznych w inny sposób ( zakup agregatora prądu)

Więcej szczegółów na temat realizacji w/w zadań i innych inicjatyw poniżej:

Zagospodarowanie Góry Zamkowej

W maju czekają nas (mieszkańców Starogrodu) kolejne prace związane z porządkowaniem Góry Zamkowej. Prosimy o aktywny udział w tym naszym wspólnym "sprzątaniu świata" i z góry dziękujemy;)
ZADANIE ZREALIZOWANE

Zlecimy wykonanie przyłącza energetycznego i dodatkowego oświetleniana na Górze Zamkowej oraz remont schodów tamże. Dofinansowanie ze środków Gminy Chełmno, termin realizacji : maj-czerwiec.
ZADANIE ZREALIZOWANE

21.06.2008r (sobota) - "Druga Biesiada Starogrodzka" - rozpoczynająca się obchodami "775 lat Starogrodu" a kończąca się ogniskiem i śpiewem na Górze Zamkowej. Przed tym terminem chcemy zrobić ile się da ze spraw porządkujących teren.
ZADANIE ZREALIZOWANE

Informujemy mieszkańców, iż w trakcie opracowania jest "Koncepcja zagospodarowania przestrzennego Góry Zamkowej". Za wsparcie dla tej, bardzo obiecującej perspektywistycznie, inicjatywy, dającej szansę prawdziwego rozwoju dziękujemy Grupie Lokalnego Działania " Vistula Terra Culmensis"- Rozwój Przez Tradycję. Zobacz więcej
ZADANIE W REALIZACJI - kontynuacja w latach następnych

"Pomnik na 775 lat Starogrodu"

Zaplanowaliśmy odsłonięcie tablicy osadzonej na dużym kamieniu, dającej świadectwo historii o początkach Starogrodu. Realizujemy już to zadanie. Przypominamy, że o lokalizacji jeszcze nie zdecydowaliśmy, dlatego zachęcamy wszystkich mieszkanców do wyrażenia swoich sugestii na ten temat.
ZADANIE ZREALIZOWANE

"Piękna Zagroda"

Przypominamy o trwającym konkursie o puchar przechodni "Piękna Zagroda" Aktualnymi laureatami (z ubiegłorocznego rozstrzygnięcia) są:
Państwo Elżbieta i Piotr Mazela
Gratulujemy!
ZADANIE ZREALIZOWANE

Stowarzyszenie Przyjaciól Starogrodu

Proponujemy powołanie do życia organizacji społecznej:
" STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ STAROGRODU" aktywację (jeśli będzie akceptacja ze strony mieszkańców) planujemy na dzień "Drugiej Biesiady Starogrodzkiej"
Kontaktuj się z nami w celu wyrażenia swojej opinii i propozycji związanych z rozwojem Starogrodu. Z góry dziękujemy;)
ZADANIE DO REALIZACJI - wymaga dłuższego okresu czasu

Album Naszych Pierwszych Komunii Św.

Myślę, że my, mieszkańcy Starogrodu moglibyśmy z okazji rocznicy konserkracji naszej świątyni stworzyć jakiś dokument obrazujący nasze - parafian życie. Czasu jest mało i dzieła nie stworzymy, ale moglibyśmy np. zebrać fotografie z naszych PIERWSZYCH KOMUNII ŚW. - te "zbiorowe z każdego rocznika" począwszy od roku 2008 cofając się w latach na ile się da (ciekawe do którego roku zdołamy się cofnąć?).Technicznie najprościej byłoby gdybyście mogli podpinać zdjęcia pod naszą stronę, postaram się, żeby tak było, ale jak sami widzicie strona dopiero raczkuje.............Ciekawa jestem co otym sądzicie, a może ktoś ma ciekawszy pomysł? Zobacz w naszej galerii , ile fotografii udało się już zebrać.
ZADANIE ZREALIZOWANE

Nadanie nazwy ulicy lub placu

Obecna nasza świątynia, została wybudowana w 1754 roku z fundacji i inicjatywy biskupa Wojciecha Stanisława Leskiego (a wiele pokoleń zostało wychowanych w wierze naszych przodków dzięki jej istnieniu i prężnemu działaniu) proponujemy nazwanie Jego imieniem centralnego placu Starogrodu - tj. PLACU przy sklepie i starej kuźni. To jest jedna propozycja, ale jest jeszcze bardzo zasłużony nasz ksiądz Kazimierz Kręcki -człowiek wielkiego umysłu, aktywny działacz na rzecz utrzymania świadomości narodowej i dobra publicznego,redaktor naczelny tygodnika "Katolik Diecezji Chełmińskiej"( a to wszystko działo się pod zaborami!), możemy w/w plac nazwać Jego imeniem(może jakaś mała tablica dla Niego). Dajemy to Wam pod rozwagę i czekamy na opinie. A może jest wśród nas historyk, który wspomógłby nas w tej dziedzinie i podsunąłby jeszcze inny pomysł? Czas płynie szybko i warto go dobrze wykorzystać!
ZADANIE DO REALIZACJI po uporządkowaniu w/w placu i pobliskiego stawu

Wybierzmy nasze: godło, logo, barwy

Warto zastanowić się nad BARWAMI i godłem Starogrodu. Oddajemy to pod Waszą refleksję i dyskusję na forum. Wspomnę tylko, że Rada Sołecka bierze pod uwagę barwy naszej "Gwiazdy-Starogród".
ZADANIE ZREALIZOWANE