" Patriam amamus non quia magma est, sed quia nostra" -
" Ojczyznę kochamy nie dlatego, że jest wielka, ale dlatego, że nasza"

Sołtys

(wybory - 06.02.2024r)

Sołtysem Starogrodu jest Pani Krystyna Iwańska
mieszkająca przy ulicy Podgórnej
tel. 661 316 110
krystyna.iwanska@op.pl

Rada Sołectwa Starogród

1. Krystyna Iwańska - przewodniczący

2. Danuta Belska

3. Elżbieta Bzdawka

4. Elżbieta Mazela

5. Dorota Podlasińska

6. Danuta Popko

7. Roman Raniszewski

"Nasz Sołtys 2013 - Najpopularniejszy Sołtys Województwa Kujawsko-Pomorskiego” i "Nasz Sołtys 2013 - Najpopularniejszy Sołtys na Obcasach Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

(15.09.2013r. - Wojewoda Ewa Mes wręcza dyplomy sołtysowi Starogrodu Krystynie Iwańskiej)