www.Starogród.pl

Szanowni Państwo, uzupełniajmy wspólnie XX wieczną historięStarogrodu...

Sołtys kadencji
2011 - 2015


Henryk Krzywdziński - styczeń 2011 - listopad 2011

Krystyna Iwańska - listopad 2011 - styczeń 2015

RADA SOŁECKA: styczeń 2011 - listopad 2011

1.Henryk Krzywdziński - przewodniczący

2. Krystyna Iwańska

3. Grażyna Kubacka

4. Renata Górna

5. Piotr Mazela

6. Mirosław Popko

7. Jacek Domaradzki

RADA SOŁECKA: listopad 2011 - styczeń 2015

1.Krystyna Iwańska - przewodniczący

2. Grażyna Kubacka

3. Renata Górna

4. Piotr Mazela

5. Mirosław Popko

6. Jacek Domaradzki

7. Danuta BelskaSołtys kadencji 2007 - 2011

Sołtysem Starogrodu kadencji 2007-2011 była Pani Krystyna Iwańska
mieszkająca przy ulicy Podgórnej

RADA SOŁECKA kadencji 2007-2011

1.Krystyna Iwańska - przewodniczący

2. Barbara Krzywdzińska

3. Lucyna Recka

4. Renata Górna

5. Anna Niemiec

6. Ryszard Pliszczyński

7. Piotr Górny II

Sołtysi w latach 1945 - 2007

Roman Kubacki
Irena Mądrzejewska
Roman Raniszewski
Jan Raniszewski
Jan Burandt 1960-1964
Stanisław Watorowski
Leon Henig

W czasie II wojny światiwej - urząd sołtysa sprawowali Niemcy:
-Gerhard Neiman 1940-1941
-Ludwik Sager 1942-1945

Kiedy Starogród Gminą był...(wiedza nieuporządkowana) - lata międzywojenne

W latach międzywojennych w Starogrodzie, w budynku późniejszego Ośrodka Zdrowia mieścił się Urząd Gminy. Stanowisko Wójta piastowali m.in.

-Zygmunt Weichan
-Kurowski z Kokocka
-Stanisław Preis

I jeszcze po wojnie:
-Józef Błaszkiewicz
-Jan Madej
-Józef Kimpel

W 20 numerze "Nadwiślanina" z roku 1930 znaleźliśmy poniższe ogłoszenie:

Szanowni Państwo, jak widać wyżej, nasza historia, zwłaszcza ta najnowsza wymaga uzupełnienia, postanowiłam zbierać wszelkie dane jej dotyczące. Każdą informację pozyskaną od mieszkańców lub ze zbiorów archiwalnych bedę gromadzić właśnie w tym miejscu. Ufam, że przy udziale ludzi, którym też na tym zależy dopracujemy się spisania XX wiecznej historii Starogrodu. Będę wdzięczna za przesyłanie każdej informacji na mój adres email podany wyżej.

Krystyna Iwańska