Szanowni Państwo, uzupełniajmy wspólnie XX wieczną historięStarogrodu...

Kadencja 2019 - 2024

SOŁTYS: Krystyna Iwańska -

RADA SOŁECKA:

1.Krystyna Iwańska - przewodnicząca

2. Danuta Belska

3. Grażyna Kubacka

4. Michał Piotrowski

5. Dorota Podlasińska

6. Marcin Skorupski

7. Przemysław Trochowski

Kadencja 2015 - 2019

SOŁTYS: Krystyna Iwańska -

RADA SOŁECKA:

1.Krystyna Iwańska - przewodnicząca

2. Danuta Belska

3. Jacek Domaradzki

4. Tadeusz Gubernak

5. Grażyna Kubacka

6. Piotr Mazela

7. Bogusław Winter

Kadencja 2011 - 2015


SOŁTYS: Henryk Krzywdziński - styczeń 2011 - listopad 2011

RADA SOŁECKA: styczeń 2011 - listopad 2011

1.Henryk Krzywdziński - przewodniczący

2. Krystyna Iwańska

3. Grażyna Kubacka

4. Renata Górna

5. Piotr Mazela

6. Mirosław Popko

7. Jacek Domaradzki

SOŁTYS: Krystyna Iwańska - listopad 2011 - styczeń 2015

RADA SOŁECKA: listopad 2011 - styczeń 2015

1.Krystyna Iwańska - przewodnicząca

2. Grażyna Kubacka

3. Renata Górna

4. Piotr Mazela

5. Mirosław Popko

6. Jacek Domaradzki

7. Danuta BelskaKadencja 2007 - 2011

SOŁTYS: Krystyna Iwańska

RADA SOŁECKA kadencji 2007-2011

1.Krystyna Iwańska - przewodnicząca

2. Barbara Krzywdzińska

3. Lucyna Recka

4. Renata Górna

5. Anna Niemiec

6. Ryszard Pliszczyński

7. Piotr Górny II

Sołtysi w latach 1945 - 2007

Roman Kubacki
Irena Mądrzejewska
Roman Raniszewski
Jan Raniszewski
Jan Burandt 1960-1964
Stanisław Watorowski
Leon Henig

W czasie II wojny światiwej - urząd sołtysa sprawowali Niemcy:
-Gerhard Neiman 1940-1941
-Ludwik Sager 1942-1945

Kiedy Starogród Gminą był...(wiedza nieuporządkowana) - lata międzywojenne

W latach międzywojennych w Starogrodzie, w budynku późniejszego Ośrodka Zdrowia mieścił się Urząd Gminy. Stanowisko Wójta piastowali m.in.

-Zygmunt Weichan
-Kurowski z Kokocka
-Stanisław Preis

I jeszcze po wojnie:
-Józef Błaszkiewicz
-Jan Madej
-Józef Kimpel

W 20 numerze "Nadwiślanina" z roku 1930 znaleźliśmy poniższe ogłoszenie:

Szanowni Państwo, jak widać wyżej, nasza historia, zwłaszcza ta najnowsza wymaga uzupełnienia, postanowiłam zbierać wszelkie dane jej dotyczące. Każdą informację pozyskaną od mieszkańców lub ze zbiorów archiwalnych bedę gromadzić właśnie w tym miejscu. Ufam, że przy udziale ludzi, którym też na tym zależy dopracujemy się spisania XX wiecznej historii Starogrodu. Będę wdzięczna za przesyłanie każdej informacji na mój adres email podany wyżej.

Krystyna Iwańska