WIZUALIZACJA INTERAKTYWNA ZAMKU KRZYŻACKIEGO W STAROGRODZIE
- lipiec 2019r:

Z radością i dużą satysfakcją informuję, że zakończyliśmy realizację projektu:
"Wykonanie wizualizacji interaktywnej zamku krzyżackiego w Starogrodzie”.

Skąd pomysł i środki na realizację projektu?

W latach 2017-2018 na terenie Starogrodu (głównie Góry Zamkowej) prowadzone były badania archeologiczne przez dr Marcina Wiewióry i dr Bogusza Wasika z UMK w Toruniu. Wszyscy byliśmy pod ogromnym wrażeniem wyników badań, patrz
>>> Wyniki badań archeologicznych na terenie Starogrodu z lat 2017-2018.
Z uwagi na osiągnięcia archeologów oraz na lepsze przybliżenie wyników ich badań dla całej społeczności, sołectwo Starogród, uczestnicząc w tegorocznej edycji powiatowego konkursu

"Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa",

postanowiło zgłosić projekt:

"Wykonanie wizualizacji interaktywnej zamku krzyżackiego w Starogrodzie”,

którego celem była możliwość odtworzenia zamku w formie wizualizacji interaktywnej.

Uczestnictwo sołectwa w konkursie oraz zgłoszony projekt zyskał uznanie w postaci nagrody (dotacji finansowej) Starostwa Powiatowego dla realizacji zadania. Pozostałą część niezbędnych środków pozyskaliśmy z dofinansowania Urzędu Gminy Chełmno oraz środków własnych sołectwa Starogród.
Wizualizację modelu zamku w 3D w formie wirtualnego spaceru wykonał pan Paweł Moszczyński.

Poniżej oddajemy do Waszego użytku aplikację:
- wizualizacja symuluje prawdziwy spacer,
- chcesz zobaczyć coś z bliska, musisz do tego podejść,
- docieraj do tablic i poznaj topografię zamku - taki jest cel naszej wizualizacji, - moższ zobaczyć zamek z innej perspektywy obchodząc go z większej odległości,
- podejdź do kowala i chwilę pozostań, usłyszysz odgłos kucia i dźwięk płonących polan w ognisku:

Dziękuję autorowi programu i wszystkim społecznikom za pomoc w realizacji zadania.
Krystyna Iwańska

HISTORIA - materiały zebrane

Jakie fragmenty zamku kryje w sobie „Góra Zamkowa” w Starogrodzie?

październik 2016r.

Jakie fragmenty zamku kryje w sobie „Góra Zamkowa” w Starogrodzie?
Odpowiedź na to pytanie przyniosą badania archeologiczne.

Archeolodzy z UMK pracę rozpoczęli w 2016 roku od „Badań nieinwazyjnych zamku w Starogrodzie” zobacz film:... więcej informacji u źródeł: Badania nieinwazyjne zamku w Starogrodzie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Góra Zamkowa – szczypta historii:

Ziemia Starogrodzka, a szczególnie miejsce, nazywane przez nas „Górą Zamkową”, to miejsce historyczne, aż trudno sobie wyobrazić, że przez setki lat ktoś to miejsce urządzał , chodził po tych samych ścieżkach, po których my teraz chodzimy, dotykał tych samych kamieni, podziwiał (jak my teraz) wspaniałe widoki rozlegające się z tego miejsca.
Góra Zamkowa ? – możecie zapytać dlaczego, przecież zamku nie widać!
Najkrócej jak można, powiemy:
1. Historia tego miejsca to pradzieje Polski, dzięki żmudnej pracy wielu pokoleń archeologów (XIX i XX stulecia) wiemy, że już ok. roku 560 przed Chrystusem, Starogród był grodem znaczącym dla terenu określanego jako „Płutowo - Starogród - Kałdus” z racji swego położenia na ziemiach suchych, na znacznym wzniesieniu, w pobliżu wody i szlaków komunikacyjnych. Sięgamy więc czasów początków kształtowania się kultury słowiańskiej , poprzez kulturę łużycką czyli prasłowiańską.
2. Po wielu wiekach, na początku XIII stulecia naszej ery, Starogrodzką Ziemią zawładnęli Krzyżacy, ponoć w celu chrystianizacji miejscowej ludności, a tak naprawdę w celu podboju coraz to nowych ziem polskich, bo my dawno już chrześcijaństwo znaliśmy, jak cała Polska od czasu chrztu ok.1000.
3. Nasza Góra to miejsce, gdzie Krzyżacy zbudowali swój pierwszy zamek warowny, dopiero później całą siecią zamków pokryli podbite tereny m.in. Toruń, Radzyń Malbork i wiele innych. Nasz Zamek uległ ruinie i w tej chwili nie widzimy po nim śladów. One jednak są, kryje je ta Góra Zamkowa. Moje pokolenie, miało okazję obserwować prace wykopaliskowe archeologów i wielu mieszkańców Starogrodu widziało odkrywki budowli. Teraz jest to wszystko zabezpieczone odpowiednią warstwą ziemi i zeka na dalsze badania.
4. Starogrodzka Góra Zamkowa, to miejsce uświęcone przebywaniem
relikwii świętej Barbary
w kaplicy zamku starogrodzkiego. Musiała robić wrażenie kaplica zamkowa, która była wysoka, przestronna, posiadająca siedem okien, posadzkę wyłożoną marmurem. Zdobiły ją trzy ołtarze, w tym jeden poświęcony świętej Barbarze, patronce kościoła.
To historia tego miejsca opowiedziana najkrócej jak można, więcej w informacji w zakładce HISTORIA.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------