Starogród pogrążony w żałobie, w ogromnym smutku i żalu po tragicznej śmierci siedmiu młodych ludzi, tragedia dotknęła tak wiele rodzin.

Łącząc się w żalu i bólu z rodzinami i przyjaciółmi:
Hani, Natalii, Pauliny, Marka, Patryka, Mikołaja i Bartka.
zachęcamy do udziału we mszach św.

15 kwietnia 2014r (wtorek)

w kościele p/w Św. Barbary w Starogrodzie sprawowanych w intencji tragicznie zmarłych i ich rodzin:

- o godz: 9:30, dla uczniów Zespołu Szkół w Starogrodzie.
(przed mszą św. możliwość spowiedzi).
- o godz. 18.00 msza św., po której odmówimy różaniec w intencji tragicznie zmarłej młodzieży..


Msza Święta pogrzebowa, po której nastąpi ceremonia pogrzebowa:
Marka, Patryka, Mikołaja i Bartka,
odbędzie się 16 kwietnia (środa) o godz. 11:00 w Starogrodzie w kościele p/w Św. Barbary, pogrzeb na cmentarzu parafialnym w Starogrodzie.

Msza Święta pogrzebowa, po której nastąpi ceremonia pogrzebowa:
Hani
odbędzie się 16 kwietnia (środa) o godz. 14:00 w Chełmnie w kościele farnym, pogrzeb na "starym" cmentarzu w Chełmnie.

Msza Święta pogrzebowa, po której nastąpi ceremonia pogrzebowa:
Natalii i Pauliny
odbędzie się 17 kwietnia (czwartek) o godz. 11:00 w Chełmnie w kościele farnym, pogrzeb na "nowym" cmentarzu komunalnym w Chełmnie.


Wielkieście nam uczynili pustki w domu naszym,
Nasi drodzy:
Haniu, Natalio, Paulino, Marku, Patryku, Mikołaju, Bartku,
tym zniknieniem swoim!
Pełno nas, a jakoby nikogo nie było:
Waszymi młodymi duszami tak wiele ubyło.
(Za trenem VIII Jana Kochanowskiego wołamy z bólem)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Więcej informacji można uzyskać u Kierownika biura LGD – Pani Ilony Figura pod numerem telefonu tel. 056 677-09-07 lub za pomocą e-mail: sekretariat@lgdvistula.org.
Dodatkowo informacje związane z konkursem można uzyskać na stronie internetowej www.lgdvistula.org.

Organizacja konkursu (zakup nagród) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w latach 2011-2015” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2011 już za:|2011 już ma:Z OST. LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA:

"... W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem.
Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. ..."

(2 Tm 4,8).


Jan Paweł II:
"Żeby znaleźć życie trzeba utracić życie;
żeby się narodzić, trzeba umrzeć;
żeby się zbawić, trzeba wziąć krzyż."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WIOSENNE SPRZĄTANIE

Soltys i Rada Sołecka zwraca się z apelem do mieszkańców Starogrodu o udział sprzątaniu terenów zielonych w naszej wsi:

- teren przy Stawie,
- ul. Kościelna wraz z alejką pamięci,
- Góra Zamkowa,
- schody

Sobota 9 kwietnia 2011 roku godz.15.00

Potrzebne będą grabie, miotły, łopaty, taczki.

Zbiórka przy Stawie. Zakończenie na Górze Zamkowej.

Bardzo prosimy o liczne przybycie!

Sotys i Rada Sołecka Starogrodu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starogród zimą ... ... czytaj dalej...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<

ś.p. HELENA WINTER

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w sobotę 19 lutego 2011r.odeszła od nas
ś.p. HELENA WINTER.... czytaj dalej...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Boże Narodzenie 2010r.

Wieczór wigilijny

" To właśnie tego wieczoru, gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze,
przy stołach są miejsca dla obcych, bo nikt być samotny nie może.

To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,
w serca złamane i smutne po cichu wstępuje otucha.

To właśnie tego wieczoru zło ze wstydu umiera,
widząc, jak silna i piękna jest Miłość, gdy pięści rozwiera.

To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kolędy Bóg rodzi się w człowieku."

L.Krzemieniecka

Radosnych, spokojnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia,
aby wyjątkowy czas tych pięknych, rodzinnych Świąt,
był źródłem radości dla nas wszystkich

Sołtys i Rada Sołecka Starogrodu

"Cicha noc, święta noc,
pokój niesie ludziom wszem,
A u żłobka Matka święta czuwa
sama uśmiechnięta,
Nad Dzieciątka snem.

Cicha noc, święta noc,
pastuszkowie od swych trzód,
Biegną wielce zadziwieni,
za anielskim głosem pieni,
Gdzie się spełnił cud.

Cicha noc, święta noc,
narodzony Boży Syn
Pan Wielkiego Majestatu,
niesie dziś całemu światu,
Odkupienie win."

K.I.
( wpisane: 23.12.2010r.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archiwum 2010 rok
* * *

GRAND PRIX POLSKI 2010
W BIEGU PO SCHODACH

na Wieżę XIII-wiecznego Kościoła w Chełmnie - 25.04.2010r.

Szanowni Państwo
25 kwietnia bieżącego roku sportowcy z całej Polski będą mogli wykazać się w mało znanej dyscyplinie. Na najlepszych czekają nagrody. Impreza odbywa się pod honorowym patronatem Ryszarda Bobera Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz gospodarza biegu na wieżę kościoła ks. kanonika Zdzisława Walkowiaka, proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chełmnie.

Najpierw odbędzie się Bieg na Górę Zamkową w Starogrodzie. To jednocześnie eliminacje do Grand Prix w Chełmnie, gdzie uczestnicy ścigać się będą w biegu na wieżę zabytkowej chełmińskiej fary. W Chełmnie zmagania sportowe poprzedzi msza w intencji Romana Grzybowskiego – inicjatora biegu po schodach w toruńskim Kaszczorku.

Imprezę organizują: Polska Federacja Biegów Górskich w Chełmnie oraz Zespół Szkół w Starogrodzie, sołtys sołectwa w Starogrodzie, Uczniowski Klub Sportowy „TARPAN” w Chełmnie, Caritas Diecezji Toruńskiej, Sport i Rekreacja „START” Chełmno, Urząd Gminy Chełmno, Starostwo Powiatowe w Chełmnie, Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie.

Program imprezy:

25 kwietnia br. (niedziela)
godz. 10:00 - start biegu w Starogrodzie
godz. 12:30 - msza święta w Chełmnie
godz. 14:00 - start biegu na wieżę Kościoła
godz. 16:30 - dekoracja zwycięzców biegu

Wszelkie informacje na temat Grand Prix Polski 2010 w Biegu po Schodach dostępne są na stronie internetowej
www.biegiposchodach.pl.tl
oraz www.tarpanchelmno.pl

Michał Rosiński
sekretarz UKS „TARPAN” w Chełmnie


K.I.
( wpisane: 01.04.2010r.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czas Świąt Wielkanocnych

Wkraczamy dzisiaj w czas Świętego Triduum Paschalnego poprzedzający Okres Świąt Wielkanonych, dlatego już dzisiaj składamy poniższe, serdeczne życzenia:


K.I.
( wpisane: 01.04.2010r.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs pisanek wielkanocnych


Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”
ogłasza konkurs na wykonanie Pisanki Wielkanocnej.

CELE KONKURSU
* Zachowanie tradycji wykonywania pisanek wielkanocnych
* Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki
i tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy.

ZADANIE UCZESTNIKA KONKURSU
Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie jednej pisanki wielkanocnej (wydmuszki) dowolną techniką,
z wykorzystaniem dowolnych surowców i materiałów.
Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, poziom trudności wykonania, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne.
Pisanka powinna być wykonana samodzielnie, z uwzględnieniem kryteriów oceny.

WARUNKI UCZESTNICTWA
W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie z terenu Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”, tj. gmin: Stolno, Chełmno, Grudziądz oraz Lisewo). Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
Pisankę należy opatrzyć w metryczkę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, gminę oraz miejscowość oraz odpowiednio zabezpieczyć celem uniknięcia uszkodzeń.

OCENA KONKURSOWA
Kryteria oceny:
* ogólne wyrażenie artystyczne
* oryginalność pomysłu
* wkład pracy
* walory plastyczne ( kompozycja, kolorystyka, dodatki)

Prace będą oceniane przez specjalnie powołaną czteroosobową Komisję Konkursową (po jednym przedstawicielu z każdej gminy). Zostaną wyłonione oraz nagrodzone 4 najlepsze prace po jednej na każdą gminę.
Wszystkie prace zostaną zgłoszone do udziału w Wojewódzkim Konkursie Pisanek Wielkanocnych organizowanym przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział w Przysieku, 87-134 Zławieś Wielka, gdzie dnia 27 marca 2010 r. podczas „Jarmarku Wielkanocnego” około godz. 11:00 nastąpi rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników.

TERMIN ZŁOŻENIA PRAC DO 10 marca 2010 r.
Prace oddajemy do Koordynatorów Gminnych:
* Gmina Grudziądz – Sławomir Piernicki - pracownik Urzędu Gminy
* Gmina Chełmno – Marcin Pilarski - pracownik Urzędu Gminy
* Gmina Lisewo – Halina Chrzanowska - pracownik Urzędu Gminy
* lub do biura LGD- Gmina Stolno (przy Urzędzie Gminy).

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów nastąpi 19 marca 2010 r. o godz. 12.00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wabcz (Gmina Stolno).

Informacje związane z konkursem można uzyskać w biurze LGD ( Urząd Gminy Stolno), na stronie internetowej www.lgdvistula.org oraz pod numerem telefonu: (056) 677 09 07.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawy starsze znajdują się poniżej:

ARCHIWUM 2009 rok
ARCHIWUM 2008 rok