NOWY CHODNIK
Piękniej i bezpieczniej w Starogrodzie

16.10. 2010 r. Wójt Gminy Chełmno Krzysztof Wypij i sołtys Starogrodu Krystyna Iwańska w sprawie budowy chodnika przez centrum Starogrodu działali wspólnie.

Inwestycja ze środków zewnętrznych ( z Urzędu Gminy i z Lokalnej Grupy Działania "Vistula Terra Culmenis - Rozwój przez Tradycje” w ramach "Odnowy Wsi”) wsparta pracami wykończeniowymi (kwietniki, trawniki) przez mieszkańców Starogrodu zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo komunikacyjne oraz pozytywnie wpływa na wizerunek centralnej części wsi. Nowy chodnik biegnie od Zespołu Szkół do kościoła.

Na całej długości chodnika biegnącego wzdłuż szkoły zamontowano barierki bezpieczeństwa i zbudowano parking samochodowy. Trasę chodnika wyposażono w ławeczki i kwietniki i kosze na śmieci.

Mieszkańcy Starogrodu porządkowali teren i urządzali "zieleń" wzdłuż nowego chodnika i na skwerku.

i oczywiście stałą troską obejmują Górę Zamkową: