STAROGRODZKI CMENTARZ
stare nagrobki na naszym cmentarzu są świadectwem pamięci i historii,
budzą zainteresowanie ludźmi tu spoczywającymi

Czas listopadowych wspominek ZADUSZKOWYCH oraz czas NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI, sprzyja spojrzeniu w kierunku starogrodzkiego cmentarza. Tam w spokoju swoich pochówków spoczywają nasi zacni przodkowie.
Zatrzymajmy się przy grobach ludzi ważnych dla naszej społeczności, dla historii i znaczenia Starogrodu. Jeśli nawet z powodu sytuacji pandemicznej będzie to trochę trudniejsze, to przywołajmy z naszej pamięci obrazy z wcześniejszych pobytów.
Pamięć, znajomość i wspomnienie patriotów, społeczników, ludzi którzy tak wiele zrobili dla innych, dla naszej małej i dużej Ojczyzny , włączając w to daninę zdrowia i życia, jest naszym obowiązkiem.
Pamięć o nich jest wyrazem naszego patriotyzmu.

Zygmunt Wejchan (1893 – 1937) wójt w Starogrodu w okresie międzywojennym
Spoczywa na starogrodzkim cmentarzu.

Dzięki uprzejmości pani Hanny Wejchan-Kozielewskiej, wnuczki Zygmunta Wejchana, która udostępniła nam materiały (biogram, fotografie i informacje rodzinne), przedstawiamy sylwetkę ważnej dla starogrodzkiej społeczności postaci związanej z historią Starogrodu.
Bardzo dziękujemy pani Hannie za życzliwość.

CZYTAJ WIĘCEJ O ZYGMUNCIE WEJCHANIE>>>

Staraniem Józefa Błaszkiewicza została upamiętniona tablicą postać Walentego Błaszkiewicza. Żołnierza, ochotnika wojny polsko-bolszewickiej:

Ks. Marian Kończewski (1908 – 1992) Proboszcz parafii Starogród w latach 1947-1986.
Sumienny, niezapomniany proboszcz parafii, niestrudzenie prowadził powojenne dzieło odbudowania pięknego kościoła starogrodzkiego.
11 listopada w dzień Św. Marcina 1968 r. biskup Kazimierz Józef Kowalski mianował go radcą duchownym „ ad honores” jako uznanie zasług pisząc w dekrecie ( praca przedwojenna, szczęśliwy powrót z II wojny światowej, podczas której pracował gorliwie w duszpasterstwie naszych Rodaków w Anglii , zawitał do parafii Starogród zabrał się do wykończenia budowy, do urządzenia wnętrza, rozszerzenia i upiększenia cmentarza parafialnego.
Spoczywa na starogrodzkim cmentarzu.

CZYTAJ WIĘCEJ O KS. MARIANIE KOŃCZEWSKIM >>>

Ks.Kazimierz Kręcki (1817 – 1956) Proboszcz parafii Starogród w latach 1845-1856.
Człowiek wielkiego umysłu i aktywny działacz na rzecz utrzymania świadomości narodowej, dobra publicznego,redaktor naczelny tygodnika "Katolik Diecezji Chełmińskiej".
Spoczywa na starogrodzkim cmentarzu.

CZYTAJ WIĘCEJ O KS. KAZIMIERZU KRĘCKIM >>>

Ksiądz Józef Zaborowski (1830-1902)- Proboszcz parafii Starogród w latach 1866-1902.
Był prezesem założonego w 1898r. Towarzystwa Ludowego w Bieńkówce oraz założonego 13.09.1896r.Towarzystwa Rolniczego w Starogrodzie.Członek (1899-1902)Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Spoczywa na starogrodzkim cmentarzu.

CZYTAJ WIĘCEJ O KS. JÓZEFIE ZABOROWSKIM >>>