STAROGRÓG NAGRODZONY
w Powiatowym Konkursie "Ekologiczne sołectwo - 2012"

Sołectwo Starogród zajęło I miejsce w konkursie „Ekologiczne Sołectwo” organizowanym przez Powiat Chełmiński. Nagrodzony projekt pn. „Utworzenie skweru pod Górą Zamkową - etap I” obejmował zagospodarowanie terenu usytuowanego między drogą wojewódzką 55 a Kanałem Starogrodzkim. W ramach przedsięwzięcia udało się mieszkańcom:
- wyrównać teren o powierzchni ok. 0,5 ha.
- usunąć chwasty, samosiejki, krzaki, trzciny itp.
- wykonać skalniak,
- 3 klomby
- nasadzić kwiaty, krzewy ozdobne,
- ścieżki spacerowe,
- zamontować ławki,
W latach następnych planuje się zamontować na skwerze urządzenia placu zabaw, dokończyć budowę boiska do piłki plażowej, budowę pola namiotowego, miejsca na ognisko oraz zwiększyć liczbę ławek, stolików, itp. W nagrodę obok dyplomu uznania Sołectwo otrzymało nagrodę finansową w wysokości 9.000 zł.