Warsztaty kulinarbe

17 września2016 r. grupa nieformalna „Starogrodzianki” zorganizowała warsztaty kulinarne dla mieszkańców Starogrodu. Warsztaty finansowane były przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Celem warsztatów kulinarnych było przybliżenie mieszkańcom Starogrodu rodzajów lokalnych produktów związanych z regionem oraz średniowieczną tradycją, a także właściwy sposób ich przygotowania.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkolenie z zakresu sprzedaży bezpośredniej dla mieszkańców Starogrodu

16 lipca 2016 r. grupa nieformalna „Starogrodzianki" zorganizowała szkolenie z zakresu sprzedaży bezpośredniej dla mieszkańców Starogrodu. Szkolenie finansowane było przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Celem szkolenia było przybliżenie mieszkańcom Starogrodu możliwości sprzedaży produktów lokalnych we własnym zakresie oraz nabycie wiedzy potrzebnej do dalszego rozwoju wsi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Górnicza Wioska - Piła/Gostycyn

11 czerwca 2016r. miał miejsce wyjazd studyjny organizowany przez grupę nieformalną „Starogrodzianki” do wsi tematycznej „Wioska Górnicza”. Wyjazd dla grupy 15 osób, finansowany był przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Celem wyjazdu była integracja i aktywizacja mieszkańców oraz podniesienie wiedzy na temat tworzenia wsi tematycznych. ...więcej o Górniczej Wiosce u źródeł >>>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------