Sprzątanie Góry Zamkowej - 2009

Uprzejmie informujemy, że dnia 23.05.2009r. (sobota) od godz.15.00 planowane jest sprzątanie Góry Zamkowej.
Prosimy wszystkich mieszkańców Starogrodu o aktywny udział i liczne przybycie z własnymi narzędziami, takimi jak: grabie, łopaty, pędzle do malowania itp.
Miłym zakończeniem prac będzie odpoczynek przy ognisku i kiełbaskach.

K.I.( wpisane: 16.05.2009r.)


Pozytywna postawa społeczności starogrodzkiej może zadziwić...

Dnia 23.05.2009r, w sobotę, starogrodzianie znowu sprzątali swoją Górę Zamkową. I chociaż, akcja wspólnego sprzątania weszła już na stałe do kalendarza mieszkańców (tradycyjnie, corocznie odbywa się w maju), to jednak postawa i zaangażowanie ludzi ciągle zadziwia. Skomentować można to tylko jednym zdaniem: "SĄ JESZCZE TAKIE SPOŁECZNOŚCI..."

Przedsięwzięcie wspólnego działania daje wymierne efekty, te widoczne dla oka: Góra pięknieje i stanowi coraz bardziej zachęcające miejsce do rekreacji i wypoczynku. I te mniej widoczne dla oka, wspólna praca integruje społeczność, może zdumiewać, jak ludzie przy tej okazji potrafią razem pobawić się, pośmiać się i poważnie porozmawiać:

W tym roku główny wysiłek położono na poprawę bezpieczeństawa, Górę Zamkową cechuje dość duża spadzistość, zwłaszcza w miejscach, skąd roztaczają się najpiękniejsze widoki. Wyposażyli więc starogrodzianie te miejsca w barierki zabezpieczające:

Zwiększono również ilość prowizorycznych ławeczek, żeby każde "zmęczone nogi" mogły trochę odpocząć:

Zagęszczono ilość koszy na śmieci, bo oczywistym jest, że Góra od śmieci musi być wolna:

Usunięte chwasty i śmieci, uatrakcyjnią miejsce i znawcom tematu pozwolą zobaczyć rysujący się kształt pięcioboku, na którym oparto budowę zamku starogrodzkiego (tylko dwa zamki w Polsce były tak budowane). Nasz Zamek uległ ruinie i w tej chwili nie widzimy po nim śladów. One jednak są, kryje je Góra Zamkowa. Archeolodzy odpowiednio zabezpieczyli swoje odkryki potwierdzające dzieje tego miejsca, starogrodzianie trzymają pieczę nad nim i cierpliwie czekają na swój czas dbając o estetykę i porządek.

Lista uczestników naszego sprzątania jest długa:
1. Tomasz Kluczewski
2. Mirosław Popko
3 Paweł Górski
4. Grzegorz Pawski
5. Jerzy Gronczewski
6 Bogusław Winter
7. Hieronim Skomski
8. Adam Gronczewski
9. Marian Belski
10. Józefa Felisiak
11. Katarzyna Winter
12. Helena Winter
13. Lucyna Recka
14. Urszula Bajerska
15. Damian Felisiak
16. Elżbieta Gronczewska
17. Jan Potyrała
18. Łukasz Pachuta
19. Anna Tomaszewska
20. Patryk Tomaszewski
21. Oskar Tomaszewski
22. Tomasz Szopieraj
23. Bogumiła Gronczewska
24. Przemysław Winter
25. Arkadiusz Winter
26. Wiesław Lemańczyk
27. Barbara Krzywdzińska
28. Agnieszka Kluczewska
29. Mateusz Wojciechowski
30. Aniela Chlipała
31. Michał Reimus
32. Zenon Lewandowski
33. Mateusz Ruczewski
34. Żaneta Gronczewska
35. Ryszard Pliszczyński
36. Tomasz Zieliński
37. Joanna Kluczewska
38. Łukasz Chlipała
39. Halina Lemańczyk
40. Oskar Wiczyński
41. Elżbieta Baćko
42. Paweł Kluczewski
43. Dorota Ruczewska
44. Mateusz Makowski
45. Marek Wiczyński
46. Adam Ring
47. Roman Raniszewski
48. Hubert Sierociński
49. Aleksandra Sierocińska
50. Paulina Sierocińska
51. Piotr Adamczewski
52. Patrycja Kluczewska
53. Krystyna Iwańska
54. Sylwester Bzdawka
55. Danuta Belska
56. Patryk Kubacki

WSZYSTKIM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !


K.I.
( wpisane:24.05.2009r.)