www.Starogród.pl

Gminy Ludowy Klub Sportowy "GWIAZDA STAROGRÓD"

Data założenia: 14 grudnia 1974
Barwy: zielono-biało-niebieskie

Trener: Piotr Chmarzyński

A K T U A L N O Ś C I

Dnia 16.01.2009 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze za 2008 r.
GLKS "Gwiazda Starogród”. Podczas zebrania jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi.

Wybrano w głosowaniu jawnym nowy zarząd w składzie:,

Prezes - Renata Górna
Vice-prezes - Bartosz Kulecki
Skarbnik - Piotr Górny
Sekretarz - Marcin Lewański
Członek Zarządu- Jerzy Grączewski

W dniu 24.01.2009 r. odbyła się zabawa taneczna zorganizowana przez
Zarząd GLKS"Gwiazda"Starogród dla członków i sympatyków naszego klubu. Oprawa muzyczna - zespół SAXEL.

B O I S K O

Pojemność - 400 miejsc,wymiary boiska - 112 m x 72 m
Budowa trybun - rok 2008

Rok 2007

Rok 2006