"PISANKA WIELKANOCNA W TRADYCJI KUJAW I POMORZA"
Podsumowanie konkursu "PISANKA 2016"

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU LGD „Vistula -Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”
18 marca br. w świetlicy wiejskiej w Węgrowie odbyło się uroczyste wręcznie nagród, wyróżnień.

Nagrody w konkursie pisanek:
Miejsce I zajęła Pani Anna Buńkowska (Gmina Gruta),
Miejsce II – Danuta Belska (Gmina Chełmno),
Miejsce III – Mariola Kreczmer (Gmina Chełmno).
FOTORELACJA z podsumowania konkursu

GRATULUJEMY!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podsumowanie konkursu "PISANKA 2015"
Dnia 18 marca 2015 roku - Stolno:


LGD "Vistula-Terra Culmensis" już po raz piąty przeprowadziła konkurs na najładniejszą pisankę wielkanocną. W tym roku wpłynęło 40 prac. Zgłoszono wydmuszki, przygotowane na różne sposoby - malowane woskiem, wydrapywanki, ozdobione gotowymi elementami: suszone kwiaty, sznurki, włóczki, mulinę. Oceny prac, zgodnie z regulaminem konkursu dokonała czteroosobowa komisja.

Wyłoniono po jednym zwycięzcy z terenu z każdej z gmin, wchodzącej w skład LGD, i tak:
z Gminy Chełmno pierwsze miejsce zajął – Tomasz Kreczmer ze Starogrodu,
z Gminy Grudziądz – Agnieszka Zawadka z Wałdowa Szlacheckiego,
z Gminy Lisewo – Hanna Czerwińska z Kornatowa
z Gminy Stolno – Elżbieta Bartkowska z Wielkiego Czystego.

Zwycięscy otrzymali nagrody – młynki do kawy z zapasem kawy, a pozostali uczestnicy drobne upominki.
Podsumowanie konkursu, w którym wzięli udział wójtowie Gminy Chełmno Pan Krzysztof Wypij oraz Stolna Pan Jerzy Rabeszko odbyło się w świetlicy wiejskiej w Stolnie 18 marca br.

Celem konkursu była aktywizacja i integracja mieszkańców LGD, promowanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi.

Zadanie, w tym zakup nagród, upominków i przygotowanie poczęstunku współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w latach 2011-2015” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

...link do foto >>>