Porządkujemy kolejną część Starogrodu

W przyszłośći planty (łąki) sportowo-rekreacyjne

W Starogrodzie wiele miejsc, wysiłkiem mieszkańców, udało się uporządkować i zagospodarować. Dobrym przykładem jest Góra Zamkowa, która po uporządkowaniu jest stałym miejscem wielu imprez dla mieszkańców i gości. Również teren wokół stawu, starogrodzki skwerek, po zagospodarowaniu stał się miejscem, gdzie w miłym otoczeniu można odpocząć lub zorganizować „świąteczną choinkę” czy „Dzień Dziecka”. Udało się też drodze, między kościołem a szkołą, wizytówce Starogrodu, nadać charakter prawdziwego ciągu komunikacyjnego z chodnikiem i miejscami parkingowymi, do tego idąc tą aleją można trochę poczytać o historii Starogrodu.

Jednak jest jeszcze wiele miejsc wymagających uporządkowania. Kolejnym takim miejscem jest teren położony u stóp Góry Zamkowej, pomiędzy szosą Chełmno-Bydgoszcz a Kanałem Starogrodzkim na wysokości dawnego Ośrodka Zdrowia. Miejsce to jest również „wizytówką „ Starogrodu z kilku powodów:

1. szosa Chełmno-Bydgoszcz to droga wojewódzka i przejezdni nią widzą tylko tę część Starogrodu, czyli z jednej strony Górę Zamkową a z drugiej chaszcze,
2. z platformy widokowej na Górze Zamkowej, gdzie wielu przyjeżdża w celach fotograficznych, teren ten eksponuje się na pierwszym planie i dobrze byłoby spojrzeć na bardziej estetyczny obraz
3. miejsce to jest również ważne z powodu historii najnowszej Starogrodu, to teren przedwojennej szkoły powszechnej, po wojnie jedyna w historii Starogrodu siedziba Urzędu Gminy a później aż do lat dziewięćdziesiątych Ośrodek Zdrowia. Obecnie budynek stanowi własność prywatną i jest pięknie zadbany – to również zobowiązuje nas do uporządkowania terenu po drugiej stronie drogi stanowiącego własność gminy.

Na terach miast tereny zielone zakładane wokół ośrodków staromiejskich po zniwelowaniu wałów fortyfikacyjnych, fos lub dawnych koryt rzecznych nazywane są PLANTAMI. Zamiarem mieszkańców Starogrodu jest uporządkowanie naszych łąk położonych między szosą a kanałem od strony mostu, posadzenie zieleni (z wykorzystaniem istniejącej), wykonanie ścieżek spacerowych i może w przyszłości , jako że teren położony jest nad jedyną płynącą przez Starogród wodą, wykonanie boiska do uprawiania sportów plażowych np. siatkówki plażowej czy badmintona. Kanał Starogrodzki wpada do Jeziora Starogrodzkiego, stanowi więc drogę wodną dla amatorów kajaków i łódek, to miejsce mogłoby stanowić przystań dla „rozprostowania kości”, łącząc wieś Starogród z Ośrokiem Wypoczykowym nad jeziorem, któremu Starogród użyczył swojej nazwy.

Jednak takie rekreacyjno sportowe planty to marzenia, które wymagają inwestycji. Na razie mieszkańcy przystąpili do porządkowania terenu.