Spotkanie z posłem na Sejm RP

W dniu 08.04.2009 r. (środa), o godz. 18.00 w Zespole Szkół w Starogrodzie odbyło się spotkanie z Panią Poseł naszego rejonu na Sejm RP - Marzenną Drab.
Mieszkańcy Starogrodu (również miejscowości okolicznych) po raz pierwszy gościli Posła na Sejm RP.
Spotkanie przebiegło w miłej i owocnej w dyskusję atmosferze, warto poszerzać swoją wiedzę, w sprawach nas dotyczących, bezpośrednio u źródeł, zadając pytania Posłance reprezentującej nas we wladzach ustawodawczych RP.
Głównym tematem były oczywiście sprawy związane z rolnictwem, dyskusja dotyczyła również bieżących wydarzeń w naszym kraju.
Dziękujemy Pani Poseł za wykład, za włożony wysiłek dla naszej małej społeczności. Wszystkim przybyłym na spotkanie dziękujemy za obecność, zwłaszcza wojtowi Gminy Chełmno: Panu Krzysztofowi Wipijowi i przewodniczącemu Rady Gminy Chełmno: Panu Henrykowi Krzywdzińskiemu.

Było to pierwsze spotkanie, ale nie ostatnie.
Pani Poseł Marzenna Drab i Pan Poseł Janusz Dzięcioł odwiedzili jeszcze dwukrotnie Starogród.
-- 09.05.2009r. podczas obchodów 90 rocznicy starogrodzkiej OSP i nadania sztandaru:

-- 12.09.2009r. - uczestnicząc w dożynkach gminy Chełmno, które miały miejsce w Starogrodzie: