Poświęcenie kapliczki Św.Barbary

15 sierpnia 2010 r. o godz. 15.00,

podczas polowej Mszy Św. odprawionej przez Ks. Proboszcza
Henryka Łozińskiego
w Starogrodzie – „Pod Górami” nastąpiło

uroczyste poświęcenie nowej kapliczki Św.Barbary,

patronki parafii Starogród

będącej darem, votum wdzięczności
PRAFIAN STAROGRODU

Ksiądz Proboszcz, przybliżając zebranym postać św.Barbary, wyraził radość z faktu ożywienia kultu patronki parafii, ponieważ jest to doskonały przyczynek:
- dla każdego z nas, do refleksji nad naszym, własnym życiem,
- dla całej wspólnoty parafialnej, do pracy nad przywróceniem
roli Starogrodu jako sanktuarium św.Barbary

Ksiądz Proboszcz zaznaczył, że ze względu na usytuawanie kapliczki św.Barbary (na rogatkach Starogrodu, od strony Bydgoszczy) będzie ona jako pierwsza witała przejezdnych, turystów, gości i spowoduje, że każdy przybywający do Starogrodu poczuje się u nas dobrze, poczuje życzliwość miejsca i ludzi

Uroczyść zgromadziła wielu parafian i wielu zacnych gości.
Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Wójt Gminy Chełmno - Krzysztof Wypij, Starosta Powiatu Chełmno - Wojciech Bińczyk, Dyrektor Zespołu Szkół - Ewa Kaczmarek

Wartę honorową przy ołtarzu polowym pełniły, jak zwykle niezawodne, poczty sztandarowe OSP

Muzyczną oprawą liturgiczną zajął się Pan Bogumił, goszczący w Starogrodzie organista z parafii Szynwałd. Wykazał się takim kunsztem i zapałem, że jeszcze długo po zakończeniu mszy św. w Starogrodzie rozbrzmiewały pieśni Maryjne i oczywiście pieśń " Prowadź Barbaro", przygotowana specjalnie na tę okazję. Pomocą techniczną Panu organiście służył Pan Marian a Panie użyczyły swoich pięknych głosów.

Logistynie, uroczystość również została dopięta na ostani guzik, uczestnicy zostali zaopatrzeni w drukowane pomoce modlitewne, informacje o św. Barbarze i parafii. Każdy uczestnik, na pamiątkę wydarzenia, otrzymał poświęcony obrazek z wizerunkiem świętej na tle kościoła parafialnego.

Zakończenie mszy św. wypełniły wzajemne podziękowania za wykonane dzieło.

Po przeżyciach duchowych wszyscy chętnie skorzystali z poczęstunku wyśmienitym ciastem i kawą przygotowanym przez nasze panie.

Społeczny Komitet Budowy Kaplicy składa najserdeczniejsze wyrazy podziękowania:

- Ks. Proboszczowi za duchową opiekę, za zorganizowanie i odprawienie polowej mszy św., za poświęcenie kapliczki

- Urzędowi Gminy i Powiatu za wszelką pomoc

- Panu Zbigniewowi za prace budowlane i doradztwo techniczne.

- Panu organiście za oprawę muzyczną, za serce okazane Starogrodowi i niezwykłe wspólne śpiewanie

- Straży Pożarnej za pieczę nad całością uroczystości

- Całej wspólnocie parafialnej za ogromną ofiarność w zbiórce pieniędzy na sfinansowanie budowy

- Wszystkim społecznikom, którzy oddali swój czas i wysiłek na rzecz św. Barbary i w jakikolwiek sposób wnieśli swój wkład.

- Wszystkim paniom, które przygotowały tak obfity, słodki poczęstunek.

- Wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przebiegu uroczystości poświęcenia kaplicy. Za szczególną niezawodność Pani Wiesławie Maxellon


Krystyna Iwańska
( wpisane: 17.08.2010r.)