Miłośnicy Starogrodu

W niedzielę, 19 lipca 2009r. , odbyły się inauguracyjne spotkania, powołujące do życia dwie organizacje społeczne:

1. KOŁO PRZYJACIÓŁ STAROGRODU
- nazwa jeszcze robocza a statut w opracowaniu.

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie wyrazili wolę powołania do życia Koła skupiającego ludzi chcących swoją sympatię do Starogrodu przełożyć na wspólne pro-starogrodzkie działanie. Do Koła wstąpili mieszkańcy Starogrodu i mieszkający poza Starogrodem (również za granicą Polski np. w Szwecji i Niemczech) w różny sposób związani z naszą miejscowością.

Celem działania organizacji będzie praca na rzecz promocji Starogrodu, zwłaszcza aspektów związanych z historią naszej miejscowości, są już pierwsze koncepcje wspólnych przedsięwzięć.
Spotykamy się w gronie ludzi, którym Starogród jest bliski.

Czlonkowie Koła otwarci są na następnych chętnych do działania i ich pomysły. Oczywiście, lista członków nie jest zamknięta. Chęć wstąpienia do Koła można zgłaszać pani Krystynie Iwańskiej tel: 661 067 610, email: krystyna.iwanska@op.pl

2. MŁODZIEŻOWA GRUPA DZIAŁANIA
- szczegóły wkrótce.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!

Informacje o obu organizacjach będziemy tutaj zamieszczać.