Bezpieczniejsze schody na Górę Zamkową

We wrześniu 2013r. mieszkańcy Starogrodu zakończyli prace związane z wykonaniem balustrad przy schodach wiodących na Górę Zamkową. To niełatwe do wykonania zadanie zrealizowali wspólnie z pracownikami interwencyjnych robót publicznych Urzędu Gminy. Ze względu na ukształtowanie terenu oraz konieczność ręcznego wnoszenia znacznych ciężarów w górę, praca dla wszystkich była ogromnym wysiłkiem. Zbudowane czterdzieści lat temu przez naszych rodziców i dziadków schody, wyposażone zostały w tak oczekiwane przez przez użytkowników balustrady. Z pewnością balustrady poprawią bezpieczeństwo usytuowanych na zboczu góry schodów jak również ułatwią pokonanie 226 stopni dość stromego podejścia. Efektem wartym docenienia jest również bardziej przyjazny i estetyczny wizerunek szlaku turystycznego, jakiego fragment niewatpliwie stanowią starogrodzkie schody. Na powyższym zdjęciu widoczny jest efekt końcowy prac, poniżej mozolna realizacja zadania, wszystkim zaangażowanym w nasze przedsięwzięcie serdecznie dziękujemy za włożony wysiłek:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------