Sołtys

Sołtysem Starogrodu jest Pani Krystyna Iwańska
mieszkająca przy ulicy Podgórnej
tel. 661 316 110
krystyna.iwanska@op.pl