Kapliczka Św. Anny

W maju 2009 r. starogrodzianie podjęli prace renowacyjne, mocno nadszarpiętej przez "ząb czasu", kapliczki św. Anny, położonej w pobliżu siedziby OSP. Prace dotyczyły renowacji postumentu kapliczki, wykonania nowego ogrodzenia, zbudowania chodniczka i ogólnego uporządkowania terenu

Kapliczka przed przystąpieniem do pracy:

W trakcie prac renowacyjnych:

Widok kapliczki z nowym ogrodzeniem i uporządowanym terenem:

Nasz wysiłek został dostrzeżony i nagrodzony: