NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
- 96 rocznica odzyskania wolności -

11 listopada 2014r. na gminnych obchodach Święta Niepodległości w Starogrodzie spotkały się władze powiatu Chełmno, gminy Chełmno z mieszkańcami gminy, szczególnie (fakt godny podkreślenia) z młodzieżą naszej gminy reprezentującą wszystkie szkoły.
Tegoroczne obchody Święta Niepodległości odbywały się pod hasłem zaczerpniętym ze starożytnej sentencji Seneki:
„Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna”

Mszę św. w intencji Ojczyzny, w kościele parafialnym p.w. Św. Barbary w Starogrodzie, sprawował ks. proboszcz Henryk Łoziński. Młodzież szkolna ze Starogrodu przygotowała oprawę literacką uroczystości.

Starosta Chełmiński Wojciech Bińczyk oraz wójt gminy Chełmno Krzysztof Wypij oddali hołd żołnierzom walczącym o Niepodległą Ojczyznę spoczywającym na starogrodzkim cmentarzu. Złożyli na ich mogiłach piękne, biało-czerwone kwiaty.

„Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna”,
dlatego tak bardzo cieszą wszelkie inwestycje poprawiające standard życia mieszkańców, wszelkie dobre działania poprawiające nasz wizerunek.

Obchody Święta Niepodłości były okazją do przekazania w użytkowanie mieszkańcom Starogrodu nowej nawierzchni drogowej w ulicy Koziej. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Chełmiński Wojciech Bińczyk oraz wójt gminy Chełmno Krzysztof Wypij.

Wspólny przemarsz na skwerek "Nad Stawkiem", gdzie nastąpiło otwarcie nowego placu rekreacji i zabaw.

Przy nowym placu rekreacji i zabaw uczestnicy spotkania skorzystali z poczęstunku. Były marcińskie rogale i ciasto (przygotowane przez starogrodzkie cukierniczki), gorąca herbata i kawa oraz żurek.
Wszystko odbywało się w akompaniamencie pieśni patriotycznych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w świętowaniu Niepodległości Ojczyzny.
Szczególnie dziękujemy:
- Staroście Wojciechowi Bińczykowi, Wójtowi Krzysztofowi Wypij, Dyrektorowi Zespołu Szkół w Starogrodzie Ewie Kaczmarek oraz młodzieży szkolnej, ks. proboszczowi Henrykowi Łozińskiemu, Prezesowi LGD Marcinowi Pilarskiemu za uświetnienie naszej uroczystości.
- Starogrodzianom za wysiłek włożony w organizację uroczystości.

Już dzisiaj zapraszamy na przyszłoroczne Święto do Starogrodu.

Krystyna Iwańska - Sołtys Starogrodu.

Polsko kochana dziś święto Twoje,
Dlatego właśnie ze sztandarem stoję.
W hołdzie żołnierzom, w hołdzie wolności,
W hołdzie poczucia ludzkiej godności.
„Niepodległość” autor: K. Bayer, A. Wacławski/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------