NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2017

połączone z uroczystym otwarciem wyremontowanej sali wiejskiej
„STAROGRODZKI GOŚCINIEC”

Przebieg Uroczystości:

- godz.10:50 - Wójt Gminy Chełmno Krzysztof Wypij, Dyrektor Szkoły w Starogrodzie Ewa Kaczmarek, Proboszcz parafii Starogród Ks. Bartłomiej Sławiński w asyście pocztów sztandarowych szkół z gminy Chełmno oraz OSP Starogród, uczcili pamięć o bohaterach walczących o niepodległość naszej Ojczyzny, składając w imieniu wszystkich mieszkańców gminy symboliczną, biało-czerwoną wiązankę kwiatów na grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu w Starogrodzie :

- godz.11:00 - Proboszcz parafii Starogród Ks. Bartłomiej Sławiński w asyście pocztów sztandarowych szkół z gminy Chełmno i OSP Starogród oraz mieszkańców gminy Chełmno odprawił mszę Św. w intencji Ojczyzny:

- godz.12:00 - Uczniowie starogrodzkich szkół, pod czujnym okiem swoich pedagogów, wyposażyli uczestników mszy św. w śpiewniki pieśni patriotycznych - pod tracyjnym już tytułem "ŚPIEWAMY DLA POLSKI". Dzięki temu, zebrani w kościele mieszkańcy gminy mogli aktywnie uczestniczyć w przygotowanym przez młodzież przybliżeniu wartości dzisiejszego Święta i wspólnym śpiewie pieśni patritycznych:

- godz.12:30 - Zebrani na obchodach Święta Niepodległości mieszkańcy gminy Chełmno, po zakończonej uroczystości w kościele, wspólnym pochodem udali się do nieodległej wyremontowanej sali wiejskiej "Starogrodzkiem Gościńcem" nazwanej, aby tam wziąć udział w niezwykle ważnym dla mieszkańców Starogrodu wydarzeniu:

- godz.13:00 - Sołtys Starogrodu Krystyna Iwańska oraz Wójt Gm.Chełmno Krzysztof Wypij przecięli wstęgę otwierając drzwi wyremontowanej sali wiejskiej:

Przybywajacych gości witał pan Marcin Pilarski, który sprawnie i fachowo czuwał nad całą organizacją otwarcia "STAROGRODZKIEGO GOŚCIŃCA".
Swoją obecnością zaszczycili mieszkańców Starogrodu:
wójt Gm. Chełmno - Krzysztof Wypij,
Przewodniczący Rady Gm.Chełmno - Mieczysław Urbański
Wieloletni były Przewodniczący Rady Gminy - Henryk Krzywdziński
Radni Gminy Chełmno
Skarbnik Gminy Chełmno - Krystyna Sawicka
Dyrektorzy Szkól gminy Chełmno
Sołtysi gminy Chełmno
Proboszcz parafii Starogród - ks. Bartłomiej Sławiński
Janusz Woźniak - projektant przebudowy sali.

Specjalną oprawę muzyczną, graficzną (prezentacje) zapwenił w sposób znakomity pan Hubert Sierociński

Proboszcz parafii Starogród ks. Bartłomiej Sławiński poświęcił przywróconą do życia salę wiejską. Życzył starogrodzianom, żeby tak ciepłe miejsce - w przenośni i dosłwnie (dzięki dotacji z Funduszy Europejskich), miejsce doskonale przygotowane do organizacji różnych spotkań mieszkańców, stanowiło dodatkowe spoiwo do umacniania wspólnoty mieszkańców zwłaszcza w aspekcie życia kulturalnego wsi.

Ciekawą historię "Starogrodzkigo Gościńca" od czasów napoleońskich do dnia dzisiejszego w sposób barwny i obrazowy przedstawiła pani sołtys Starogrodu Krystyna Iwańska, inicjatorka i orędownik odnowienia sali.

Zebrani mieli okazję obejrzenia bardzo ciekawej prezentacji graficznej (przygotawanej przez Huberta Sierocińskiego). Prezentację obrazującą historię Starogrodzkiego Gościńca, przeprowadzony remont w 2017r, na tle historii i rozwoju Starogrodu. Oglądających zachwycił też podkład muzyczny, specjalnie wykonany i nagrany przez autora opracowania a nawiązujący do hymnu Starogrodu - pieśni autorstwa Pani Hanny Kułakowskiej, powstałej i funkcjonującej jako HYMN ZESPOŁU SZKÓŁ W STAROGRODZIE. Z upływem czasu i z uwagi na fakt, że pieśń uświetnia również wszystkie ważne dla całego Starogrodu uroczystości, stała się hymnem wszystkich mieszkańców.

Wójt Gm.Chełmno - Krzysztof Wypij dziękując za pomoc w realizacji zadania remontu sali ...

... przedstawił w szczegółach przebieg realizacji zadania, które zostało zakończone dwa dni wcześniej:

Radości i podziękowaniom nie było końca, dawny Starogrodzki Gościniec wrócił do życia w szacie z XXI wieku:

mieszkańcy dziękowali Krzysztofowi Wypij, Marcinowi Pilarskiemu i Krystynie Iwańskiej, generalnie wszyscy wszystkim dziękowali, zadowoleni z faktu oddania do użytku ważnego dla Starogrodu obiektu:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na poniższej, starej fotografii (1910) "Starogrodzki Gościniec" z czasu pełnego rozkwitu: źródło fotografii: Lata 1900-1915 , Restauracja w Starogrodzie - strona: KUJAWSKO-POMORSKIE.FOTOPOLSKA.EU >>>

Kolejna, trochę starsza gospoda w niedalekiej lokalizacji (w kierunku kościoła):

źródło fotografii: Lata 1900-1915 , Starogród- gospoda(gasthaus), kościól, dom łowiecki, dworzec- strona: KUJAWSKO-POMORSKIE.FOTOPOLSKA.EU >>>