" In honorem"
"Na cześć"


Jubileusz 90-lecia OSP Starogród
w blasku własnego sztandaru

09.05.2009 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Starogrodzie obchodziła jubileusz 90-lecia swojej działalności. Najważniejszym akcentem tej uroczystości było nadanie sztandaru starogrodzkiej jednostce OSP. Majestat przyjęcia własnego sztandaru i wielu wybitnych gości sprawił, że całość uroczystości przebiegła w bardzo podniosłej atmosferze. A znakomita organizacja obchodów, pozwoliła nam cieszyć się udziałem w tak wyjątkowym i ważnym dla naszej społeczności wydarzeniu.

A oto krótka relacja z przebiegu uroczystości:

godz. 13.30: zbiórka pododdziałów OSP na placu przed kościołem,
uroczystość uświetniły przybyłe do nas poczty sztandarowe z sąsiadujących jednostek OSP:
1.Kokocko
2.Podwiesk
3.Unisław
4.Kijewo Królewskie
5.Lisewo
6. Robakowo
7.Koło Łowieckie „Chełmińskie”

Do Starogrodu przybywają również zaproszeni goście:

godz. 14.00: msza św. w kościele p/w św. Barbary w intencji strażaków, celebrowana przez ks.kanonika Paweła Piesika oraz proboszcza parafii Starogród Henryka Łozińskiego, poświęcenie sztandaru

godz. 15.15: uroczysty przemarsz pododdziałów

godz. 15.30: Uroczystość nadania sztandaru, dowódca uroczystości: mł. brygadier Tomasz Zbylski

AKT UFUNDOWANIA SZTANDARU

dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Starogrodzie


Doceniając rangę i znaczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w naszym społeczeństwie niniejszym aktem uroczystym stanowimy i przekazujemy ufundowany przez Społeczny Komitet Fundacji sztandar

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starogrodzie.

Aby sztandarem tym nawiązać do największych wartości w imię tradycji, wierności, honoru i męstwa, aby za najwyższy trud i poświęcenie w obronie
życia i mienia dać symbol swego przywiązania i więzi naszego społeczeństwa
z Ochotniczą Strażą Pożarną, by pod sztandarem tym kształtowały swoje
postawy patriotyczne kolejne pokolenia strażaków, czynimy to

w 90 rocznicę powstania OSP Starogród.

Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru

Starogród, dnia 09 maja 2009 r.

Druh Bożysław Tafelski, vice Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Toruniu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, po uprzedniej prezentacji, przekazuje sztandar Prezesowi OSP Starogród Piotrowi Górnemu:

- "Strzeżcie honoru tego sztandaru jak źrenicy oka."
- "Przyrzekamy, że honoru tego sztandaru nie splamimy."

Fundatorzy sztandaru, jeszcze przed jego przekazaniem jednostce OSP Starogród, złożyli swoje podpisy na akcie przekazania, wbili symboliczne gwoździe w drzewiec sztandaru i dokonali pamiątkowych wpisów do kroniki OSP Starogród. Na liście fundatorów znalazło się w sumie 76 osób prywatnych i instytucji. Wszystkim fundatorom serdecznie dziękujemy słowami druhów starogrodzkiej OSP:
"Ku chwale ojczyzny"

Ta wspaniała uroczystość zgromadziła także przybyłych tu znakomitych gości:
1. Vice Prezesa Zarządu Wojewódzkiego, odział Toruń Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, druha Bożysława Tafelskiego
2.Posła Ziemi Kuj-Pom. Panią Marzennę Drab
3.Posła Ziemi Kuj-Pom. Pana Janusza Dzięcioła
4.Starostę Powiatu Chełmińskiego Pana Wojciecha Bińczyka
5.Wójta Gminy Chełmno Pana Krzysztofa Wypija
6.Przedstawicieli Rady Gminy Chełmno
7.Ks.Kanonika Pawła Piesika
8.Ks.Proboszcz Henryka Łozińskiego.
9.Komendanta Państwowej Straży Pożarnej st. brygadiera Andrzeja Fronia
10.Prezesa Zarządu Powiatowego OSP w Chełmnie Bogdana Utratę
11.Prezesa Zarządu Miejsko-Gminego OSP w Chełmnie Krzysztofa Wypija
12.Prezesa Spółdzielni Kółek Rolniczych W Chełmnie Pana Kazimierza Ramowskiego.
13.Prezesa Przedsiębiorstwa Rolno Spożywczego w Kałdusie Pana Lecha Rutkowskiego.
14.Właścicieli Zakładu Pogrzebowego „Znicz” Państwa Bożenei Piotra Stachurów.
15.Właściciela Firmy „Samochody Pożarnicze Pana Bogdana Utratę.
16.Dyrektor Zespołu Szkół w Starogrodzie Pani Ewę Kaczmarek.
17.Przedstawiciela firmy ”Bayer” Pana Cezarego Dejewskiego.
18.Przedstawicieli firmy „Timac Agro Polska” Panią Prezes Agate Stolarską oraz Grzegorza Pająka.
19.Przedstawiciela firmy F&N AGRO Pana Kamila Hejne.
20.Właścicieli Sklepu Spożywczego wStarogrodzie Państwa Sitkowskich i Jasińskich.
21.Właściciela Baru „Cascada” Romana Pliszczyńskiego.
22.Prezes GLKS”Gwiazda”Starogród Panią Renate Górna.
23.Przewodniczącą KGW Starogród Panią Dorote Ruczewską.
24.Prezesa Koła Łowieckiego”Chełmińskiego”w Chełmnie Pana Piotra Piekarskiego.
25.Sołtysa wsi Osnowo Pana Tomasz Stefańskiego.
26.Sołtysa wsi Kałdus Panią Elżbiete Zawal.
27.Sołtysa wsi Starogród Górny Panią Krystyne Iwańską.
28.Sołtysa wsi Starogród Dolny Pana Lecha Orzecha.
29.Sołtysa wsi Bieńkówka Pana Marka Bucholca.
30.Sołtysa wsi Borówno Pana Stanisława Kulwickiego.
i wielu, wielu innych.

Szacowni goście zabierając głos, podkreślali wieloletnią tradycję działalności OSP Starogród, gratulowali z okazji przyjęcia własnego sztandaru, docenili udział kobiet i młodzieży w służbie dla naszego bezpieczeństwa.

Na koniec głos zabrał prezes OSP Starogród Piotr Górny:

Wystąpienie Prezesa OSP Starogród podczas wręczenia sztandaru dla jednostki w dniu 09.05.2009r.

Szanowni Państwo, Drodzy goście, Mili zebrani !

Dzisiejsza doniosła uroczystość, skłania mnie nie tylko do zadowolenia z tak wspaniałego daru dla naszej jednostki OSP, ale mobilizuje do serdecznego wyrażenia wdzięczności pomysłodawcom, naszemu społeczeństwu, a przede wszystkim zacnym sponsorom, za zrozumienie, serce dla sprawy i hojność, która zaowocowała tak pięknym sztandarem.
Będąc wyrazicielem woli wszystkich członków naszej ochotniczej straży, która w Starogrodzie przetrwała ponad 90 lat; tym nowym sztandarem, chciałbym oddać hołd poprzednim pokoleniom naszych strażaków. To oni w czasie różnych burz dziejowych na przestrzeni historii, nie tylko walczyli z ogniem, ale dzielnie stawali w obronie ojczyzny. Jestem przekonany że także dumni byliby z tak pięknego sztandaru, który będzie od dziś widocznym znakiem naszej ofiarności i gotowości do niesienia pomocy w potrzebie.
Pragnę wyrazić swą wdzięczność wielebnemu księdzu Proboszczowi naszej parafii oraz księdzu Kanonikowi, za odprawienie ofiary mszy świętej w naszej intencji i poświęcenie sztandaru .Jestem przekonany że wraz z naszym patronem św. Florianem, będzie zapewniał nam szczęście w nieszczęściu.
Dziękuje wszystkim przybyłym na dzisiejszą uroczystość: posłom ziemi kujawsko-pomorskiej, przedstawicielom władz samorządowych i strażackich. Pocztom sztandarowym, jednostkom O S P ,fundatorom oraz wszystkim mieszkańcom Starogrodu i okolicznych wsi.
Dziękuję również paniom za przygotowanie poczęstunku, na który teraz serdecznie zapraszam.

godz. 16.50: wszyscy zebrani udają się na wspólny posiłek

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim druhom z OSP Starogród, paniom z KGW Starogród, konferansjerowi panu E.Fligrowi, zespołowi muzycznemu za pomoc w przygotowaniu uroczystości a uczestniczącym za obecność.

Starogród, dnia 15.01.2009 r.

Szanowni Państwo !

W związku w jubileuszem 90-ciolecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Starogrodzie, społeczeństwo wsi pragnie wyrazić uznanie za dotychczasową ochronę, prewencję i działalność poprzez powołanie Społecznego Komitetu Fundacji, którego celem jest ufundowanie i przekazanie jednostce sztandaru.
W skład komitetu wchodzą następujące osoby:

•Przewodniczący Rady Gminy Chełmno: Pan Henryk Krzywdziński
•Prezes Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Gwiazda”: Pani Renata Górna
•Sołtys wsi Starogród: Pani Krystyna Iwańska
•Przewodnicząca KGW: Pani Dorota Ruczewska
•Zarząd OSP Starogród

Od początku założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Starogrodzie, tj. od 1918 r. jednostka ta wniosła bardzo duży wkład w rozwój wsi budując miedzy innymi własną remizę strażacką, która była przeznaczona również na działalność kulturalną wsi. W okresie tym za wypracowane przez jednostkę fundusze zakupiono węże wodne, sikawki ręczne i typowy strażacki wóz konny. W okresie wojennym i powojennym jednostka prowadziła aktywną działalność statusową w swoim środowisku, kierując się troską o bezpieczeństwo współmieszkańców. Mając to na względzie w latach 50-tych zakupiono ze społecznych środków dwie motopompy, konny strażacki wóz ogumiony oraz założono elektryczną syrenę alarmową na budynku remizy. W 1979 r. został przekazany jednostce pierwszy wóz bojowy marki „Żuk”.

Z powodu niewystarczającej ilości pomieszczeń w starej już remizie w roku 2003 z inicjatywy OSP przystąpiono do przebudowy wnętrza zabytkowej remizy i wymiany samochodu. W obiekcie tym znajduje się obecnie sala narad oraz pomieszczenie garażowe z samochodem bojowym marki Opel Benz ze zbiornikiem wodnym.

Ochotnicza Straż Pożarna bierze czynny udział w życiu wsi i gminy, jest niezawodna w działaniach bojowych i organizacyjnych. Bogate tradycje jednostki podtrzymują drużyny MDP i jedyna w gminie drużyna kobieca.

Zdaniem Komitetu Fundacji oraz społeczeństwa wsi, OSP Starogród zasługuje na wyróżnienie za dotychczasową działalność poprzez przekazanie jej typowego sztandaru dla jednostek OSP zatwierdzonego przez Zarząd Główny OSP i Prezydium Wojewódzkiego Zarządu OSP w Toruniu.

Jak nakazuje tradycja na drzewcu sztandaru umieszcza się pamiątkowe gwoździe, które są wyrazem szacunku i uznania dla fundatorów. W związku z powyższym biorąc pod uwagę wielką rolę i zaangażowanie regionalnych instytucji, firm i organizacji zachęcamy Państwa do wykupienia pamiątkowych gwoździ, które zostaną umieszczone na drzewcu sztandaru podczas uroczystych obchodów 90-lecia powstania OSP Starogród. Wnoszona opłata przyczyni się do zakupu sztandaru i jest dobrowolna.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
OSP Starogród BS Chełmno nr 12 9486 0005 0000 2596 2000 0001
w tytule sztandar plus pełne dane fundatora (nazwa instytucji, firmy, imię, nazwisko, adres).

Lista honorowych fundatorów sztandaru będzie dostępna na stronie internetowej www.starogród.pl oraz w prasie lokalnej.

Uroczystości jubileuszowe działalności OSP Starogród pragniemy zorganizować w maju 2009 r. Dokładną datę uroczystości wraz z programem oraz zaproszeniem ogłosimy w terminie późniejszym ( miesiącu kwietniu).

Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do niniejszego apelu.

Z poważaniem
Przewodniczący Komitetu
Fundacji Sztandaru
Henryk Krzywdziński

Zawiadomienie

Zarząd OSP Starogród zaprasza wszystkich członków (seniorów, MDP, Drużynę Kobiecą) OSP Starogród na zebranie sprawozdawcze za 2008 rok, które odbędzie się w dniu 06.02.2009 r. (piątek) o godz.17.00 w Zespole Szkół w Starogrodzie.
Prosimy o przybycie w umundurowaniu galowym (kto posiada).

Zarząd OSP Starogród
( wpisane: 31.01.2009r.)


Więcej informacji o OSP-Starogród