Ochotnicza Straż Pożarna
w Starogrodzie

Uroczyste obchody Stulecia OSP/STAROGRÓD

12 maja 2018r. W 2018 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Starogrodzie obchodzi STULECIE swojego istnienia. To niezwykle ważne dla Starogrodu, jubileusz równy jubileuszowi Niepodległości Naszej Ojczyzny. Jesteśmy dumni z naszych przodków, że tak szybko odnaleźli w swoim działaniu odpowiedzialność za wolną Polskę. Wszak byli jednymi z pierwszych w naszym regionie, którzy ochotniczo, społecznie wzięli na siebie troskę o bezpieczeństwo swojej Małej Ojczyzny. I tak wiernie, przez 100 lat, przez wiele strażackich pokoleń strzegą naszego życia i mienia.

12 maja odbyła się uroczystość obchodów tej wyjątkowej rocznicy.
Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu, Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Chełmnie Zarządu Miejsko –Gminnego ZOSP RP w Chełmnie, Starosta Powiatu Chełmińskiego, Wójt Gminy Chełmno, Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie, delegacje jednostek OSP, mieszkańcy Starogrodu.

Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w intencji strażaków, odprawiona przez ks. proboszcza Bartłomieja Sławińskiego:

W Starogrodzkim Gościńcu odbyła się dalsza część uroczystości: powitanie przybyłych gości, wystąpienia gości, wręczenie odznaczeń, prezentacje historii 100 lat OSP Starogród.

4 maja 2018r. - Dzień Strażaka

My śpimy, ONI czuwają! (998 lub 112)

Nowe władze OSP Starogród

02.04.2016r. na drugim zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, ku wielkiej radości mieszkańców Starogrodu oraz w zgodzie z niemal stuletnią tradycją, starogrodzcy strażacy dokonali wyboru nowych władz OSP Starogród:

Zarząd

Prezes - Błażej Skorupski
Naczelnik - Daniel Reimus
Skarbnik - Marzanna Dąbrowska
Sekretarz - Michał Reimus
Gospodarz - Wojciech Dąbrowski

Komisja rewizyjna

Tadeusz Gubernak - przewodniczący
Przemysław Popko
Marcin Grajewski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Popołudnie dla Naszych Dzieci"
w Starogrodzie było wesoło i pouczająco

12 lipca 2014r.OSP Starogród zorganizowała strażackie popołudnie dla dzieci, w trakcie którego gaszono "niebezpieczne" pożary. Druhowie i druhny opowiedziały o pierwszej pomocy. Na koniec był grill, ciasto dla dzieci oraz rodziców. Była świetna zabawa. Dziękuję strażakom za organizację. M. Dąbrowska

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jubileusz 90-lecia OSP Starogród
w blasku własnego sztandaru
09.05.2009r.
90 lat OSP-sztandar

Rok założenia: 1918


Historia OSP Starogród

Na dzień dzisiejszy niestety nie zachowała się kronika jednostki ani żaden dokument dotyczący najmłodszych lat naszej OSP. Zaprezentowana poniżej historia jest ustnym przekazem najstarszych mieszkańców wsi Starogród, między innymi Pana Antoniego Kubackiego oraz druha Leona Lemańczyka. Zostały otworzone fakty najważniejsze, których nawet czas nie zdołał zatrzeć.
Początek Ochotniczej Straż Pożarnej w Starogrodzie datuje się na lata 20-te XX wieku. Po uzyskaniu niepodległości przez Polskie w 1918 roku Starogród był osadą typowo rolniczą. Zabudowania mieszkalne i gospodarcze były w większości drewniane i kryte strzechą, co stwarzało duże zagrożenie pożarowe. Na wniosek mieszkańców wsi zwołano zebranie z ówczesnymi władzami gminy, którego tematem było bezpieczeństwo ludności. Na zebraniu zapadła decyzja o powołaniu Ogniowej Straży Pożarnej. Rozpoczęto zbiórkę funduszy na zakup sprzętu gaśniczego i adaptacje budynku z kompleksu szkolnego na remizę. Strażacy na początku wyposażeni byli w dwie dwustu litrowe beczki dębowe, bosaki węże, wiadra i sikawkę ręczną. Wszystko to znajdowało się na wozie konnym. Mundury i hełmy mieli w domach. Alarmowanie odbywało się za pomocą powieszonej na słupku szyny-gongu w centrum wsi a także trąbki. Przynależność do straży była wówczas wielkim zaszczytem i nie każdy mógł do niej należeć.
Wokół remizy odbywały się imprezy kulturalne takie jak zabawy taneczne, występy artystyczne i zebrania. Strażacy organizowali przeróżne konkursy dla mieszkańców, pokazy sprawności, ćwiczenia strażackie. Życie kulturalne okolicy nierozerwalnie związane było z OSP.
Jednym z pierwszych prezesów był druh Stefan Szyszka, a w zarządzie druh Antoni Kubacki, druh Henryk Stawikowski, druh Stefan Bajerski.
Po wkroczeniu wojsk niemieckich w 1939 roku do Starogrodu ,działalność straży uległa zawieszeniu, a w okresie pierwszych lat po wojnie nastąpił duży rozwój jednostki OSP, którą dowodził prezes Stanisław Prais. Z jego inicjatywy w 1951 roku został zbudowany wóz konny na gumowych kołach do przewozu dwóch motopomp, węży, drabin i strażaków. Wykonawcą tego wozu był kowal z wsi Kałdus pan Zdzisław Lewandowski. Wozem zaprzężonym w pare koni powozili druhowie Edmund Skomski, Leon Lemańczyk i Klemens Rakowski.
W latach 60-dzisiątych zmieniono jednostkę napędową z koni na ciągnik rolniczy, który był zabezpieczany przez kierownika Kółka Rolniczego w Starogrodzie. W wyżej wymienionym okresie działalności OSP funkcje prezesa pełnił druh Franciszek Lewandowski, a naczelnikiem był druh Edmund Recki.Za jego sprawą w 1975 roku pozyskany został dla naszej jednostki pierwszy samochód bojowy marki „Żuk”, który był na wyposażeniu OSP do 2003 roku. Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców dokonano zakupu wozu bojowego z zbiornikiem na wodę 1200 litrów, który służy nam do dzisiaj. W 2003 roku z inicjatywy naczelnika druha Piotra Górnego , druha Krzysztofa Pliszczyńskiego, druha Jacka Rybaka oraz dużej pomocy prezesa Zarządu Powiatowego OSP w Chełmnie druha Bogdana Utraty dokonano modernizacji i remontu zabytkowej remizy.
Ochotnicza Straż Pożarna w Starogrodzie obecnie liczy 35 przeszkolonych czynnych strażaków, w tym Drużynę Kobiecą-10 pań i Młodzieżową Drużyne Pożarniczą dziewczęcą-12 dziewcząt. Obecny skład zarządu to prezes Piotr Górny, naczelnik Bogdan Wiczyński, skarbnik Kazimierz Dąbrowski, sekretarz Jacek Domaradzki, gospodarz –kierowca Wojtek Dąbrowski. Jednostka OSP w Starogrodzie pokazuje swoje umiejętności w licznych zawodach, konkursach ,turniejach pożarniczych, a przede wszystkim zawsze stawia czoło pożarom i różnym niebezpieczeństwom nie tylko w Starogrodzie ale i na terenach innych jednostek .
Rerefat opracowany i wygłoszony przez druhnę Renatę Górną podczas uroczystości nadania sztandaru OSP StarogródSkład Zarządu OSP Starogród:

Prezes : Piotr Górny
Naczelnik : Bogdan Wiczyński
Sekretarz : Jacek Domaradzki
Skarbnik : Kazimierz Dąbrowski
Gospodarz : Wojciech Dąbrowski
Drużyna liczy : 35 członków


W OSP Starogród działają dwie dużyny żeńskie:
seniorek - 10 pań
młodzieżowa - 10 dziewczyn

UWAGA !
Zarząd OSP Starogród informuje, że w wypadku nagłej konieczności klucze od remizy znajdują się u :
Pana Piotra Górnego
Pana Wojciecha Dąbrowskiego
Pani Ewy BurandtWięcej zdjęć obrazujących niezwykłą aktywność starogrodzkich strażaków będziecie mogli obejrzeć w naszej galerii.
Korzystajcie również z informacji:

OSP Starogród na stronie Gminy Chełmno